Ondersteuningsprofiel

Onze missie: ‘door onderwijs zien en creëren we kansen. Het is onze missie om samen met leerlingen te leren en te werken aan een ondernemende en verantwoordelijke houding. Zo werken we aan een toekomst vol van hoop, waardoor wij met elkaar de wereld een beetje mooier maken.

Welkom op het Berechja College, waar we ons inzetten om elke leerling de kans te geven om te leren en te groeien. We geloven dat zingeving, identiteit, overtuiging, bekwaamheid en ondersteuning essentiële pijlers zijn voor een inclusieve en stimulerende leeromgeving.

Ons doel van de ondersteuningsstructuur is om een school te zijn waar iedereen zich thuisvoelt en gelijke kansen krijgt, ongeacht de beginsituatie. We streven naar een veilige en fijne leeromgeving, waarin we samen met ouders en leerlingen continu evalueren en verbeteren. Ons ondersteuningssysteem is transparant en toegankelijk, met diverse niveaus van begeleiding die passen bij de individuele behoeften van elke leerling.

Ontdek hoe wij bij het Berechja College werken aan een hoopvolle toekomst, geïnspireerd door christelijke waarden en een sterke betrokkenheid bij onze gemeenschap. We zijn er voor alle leerlingen en zoeken voortdurend naar manieren om hen optimaal te ondersteunen en te begeleiden op hun weg naar een mooie schoolloopbaan.

Zingeving

Zingeving gaat over het vinden van een reden waarom we werken. Het ondersteuningsteam helpt hierbij door te zorgen dat iedereen zijn werk goed kan doen. Onze missie is om de wereld beter te maken. Het Berechja College probeert een school te zijn voor iedereen, net zoals Urk een plek is voor verschillende mensen. Niet elke leerling start met dezelfde kansen, maar we willen dat iedereen de kans krijgt om te leren en te groeien. Daarom biedt het Berechja College goede onderwijskansen voor alle leerlingen, wat hun situatie ook is.

Identiteit

Het Berechja College heeft als doel om samen met de leerlingen te leren en een actieve en verantwoordelijke instelling te ontwikkelen. Hiermee hopen we bij te dragen aan een hoopvolle toekomst en daarmee de wereld beter te maken. Dit doel is geïnspireerd door onze christelijke waarden. De school heet ‘Berechja’, wat ‘gezegend door God’ betekent. Dit wordt gezien als een bemoediging en een oproep om deze zegen te delen met anderen. Het Berechja College staat open voor iedereen, ongeacht hun overtuigingen, en wil een goede buur zijn voor iedereen. Het Berechja College wil van betekenis zijn voor alle leerlingen en zoekt altijd naar manieren om hen het beste te bieden.

Overtuiging

Het Berechja College gelooft dat elke leerling een plek op school verdient die goed aansluit bij wat hij of zij kan en weet. Het beste is als de hulp die leerlingen krijgen, gegeven wordt tijdens de normale lessen. Samen met de ouders en de leerling zelf, bekijken we steeds of de hulp die we bieden genoeg is om de leerling goed te laten ontwikkelen.

Bekwaamheid

Onze medewerkers zorgen samen voor een veilige en fijne leeromgeving waar kinderen goed kunnen leren. Ze zijn goed in het helpen van kinderen met hun gevoelens en gedachten. We kijken goed naar wat de school nodig heeft om de kinderen zo goed mogelijk te helpen. Daarna maken we een plan om onze medewerkers nieuwe dingen te leren die ze nodig hebben om de kinderen te ondersteunen.

Menu