Bovenbouw

De leerlingen die naar de bovenbouw van het vmbo gaan, zijn in de onderbouw al in een leerweg geplaatst. Zij zitten in de basisberoepsgerichte leerweg, in de kaderberoepsgerichte leerweg of in een theoretische leerweg. Over het algemeen zien wij dat onze leerlingen in de bovenbouw hun plek op school gevonden hebben. Er kan op het juiste niveau gewerkt worden aan verdieping van kennis en versterking van vaardigheden. In de bovenbouw krijgen leerlingen te maken met het PTA, dat staat voor Programma van Toetsing en Afsluiting. Het houdt in dat er regelmatig toetsen worden afgenomen die meetellen voor het schoolexamen. In leerjaar vier werken we heel gericht naar het examen toe. Het is een jaar waarin veel zelfstandigheid en discipline van leerlingen gevraagd wordt. Ze moeten het Programma van Toetsing en Afsluiting afronden. Ook moeten de leerlingen dit jaar kiezen voor een vervolgopleiding. In dit keuzeproces worden zij intensief begeleid.

De theoretische leerlingen maken de keuze voor het profiel aan het einde van leerjaar 2. De profielen waar zij uit kunnen kiezen zijn:

  • Economie
  • Landbouw
  • Techniek
  • Zorg & Welzijn

De leerlingen in de theoretische leerweg krijgen naast een aantal verplichte vakken de keuze uit: geschiedenis, aardrijkskunde, beeldende vorming (BV) of lichamelijke opvoeding als examenvak (LO2). BV en LO2 mogen niet samen gekozen worden. Daarnaast bieden wij ook de mogelijkheid om Frans te kiezen via het  programma DELF (diplome d’étude en langue française). Dit is een extra vak naast het reguliere curriculum. Leerlingen in de bovenbouw van de theoretische leerweg volgen een praktijkgericht vak: Praktijkgericht Programma Dienstverlening & Producten, afgekort ‘PPD’.

Het VMBO kent een tweejarige examenperiode. Dit houdt in dat alle toetsen in het derde en het vierde leerjaar onderdeel zijn van het schoolexamen. Deze schoolexamentoetsen (SE-toetsen) staan omschreven in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en vormen samen met het centrale examen (CE) het eindcijfer voor het examen. De leerlingen van 3 havo kiezen een profiel en vakkenpakket voor de bovenbouw van de havo. Deze leerlingen maken een keus uit één van de volgende profielen:

  • cultuur en maatschappij (c&m)
  • economie en maatschappij (e&m)
  • natuur en techniek (n&t)
  • natuur en gezondheid (n&g)
Menu