Veilige School

Een school moet een plaats zijn waar een kind zich veilig en vertrouwd voelt. Wij besteden hier veel aandacht aan. Een veilige school maak je samen: medewerkers, leerlingen, ouders en bestuur. Daarom is het contact met de ouders ook zo belangrijk. Zij hebben immers die informatie over hun kind die voor de school belangrijk is.

Omdat het Berechja College voor iedereen een veilige school is, bespreekt de school met de leerlingen de oorzaken en gevolgen van pestgedrag. De school werkt met een pestprotocol en wijst de leerlingen ten aanzien van het gebruik van genotmiddelen (drinken, roken en drugsgebruik) op de risico’s. De school helpt leerlingen om ‘nee’ te zeggen tegen deze middelen. Ook wijst het Berechja de leerlingen op de gevaren van onveilig uitgaan en op de problematiek rondom o.a. loverboys. Een veilige school heeft ook alles te maken met de vraag: ‘Hoe ga je om met het eigendom van een ander?’ Ook op dit gebied maakt de school de omgeving voor leerlingen zo veilig mogelijk.

Menu