Groep 7/8

Beste zevende- of achtstegroeper,

Bewust, Betrokken, Berechja. Dat is onze belofte.
Hier vertellen we waarom.

Bekijk hier onderstaande informatie een folderformaat. En vergeet vooral niet om onze Youtube-pagina te checken. Daar leer je de school goed kennen.

Centrale aanmeldweek van 25- 29 maart 2024
In de centrale aanmeldweek kunnen leerlingen aangemeld worden voor onze brugklas. Klik hier om uw kind aan te melden.

Bewust

Het Berechja College is een christelijke school en dat laten we graag zien. Jouw ontwikkeling is voor ons het belangrijkste wat er bestaat. Daarmee bedoelen we dat we je leren om zelf keuzes te maken en je er van bewust te laten worden hoe jouw (positieve) gedrag jezelf, maar ook anderen kan beïnvloeden. De Bijbel vertelt ons dat wij geliefd zijn door God en dat we Zijn liefde mogen doorgeven naar de mensen om ons heen. Onze docenten begeleiden jou daarbij met geloof, hoop en liefde.

Wij beginnen iedere dag met Bijbellezen en gebed en sluiten de dag met dankgebed. De christelijke feesten nemen bij ons een belangrijke plaats in en worden samen met leerlingen vormgegeven. Elk leerjaar heeft z’n eigen samenkomst. Daarnaast merk je aan de manier waarop we met elkaar omgaan dat we een christelijke school zijn. Gepast taalgebruik en leren hoe je met elkaar omgaat, zijn voor ons heel belangrijk. De school heeft daardoor een vriendelijk klimaat waarin we elkaar waarderen (het gevoel dat je er mag zijn), respecteren (iedereen is uniek) en accepteren (naar elkaar luisteren). Zo proberen wij iets uit te dragen van de liefde die God aan ons geeft.

Je zult je waarschijnlijk snel thuis voelen op onze school. Na een paar dagen heb je dan al het gevoel dat je hier al veel langer zit. Dat komt ook omdat onze school niet zo groot is. Er is daarom altijd wel een docent in de buurt die je kan helpen als je een vraag hebt. En dat is fijn, want het kan soms best lastig zijn als je net op een nieuwe school zit.

Betrokken

Het Berechja College is een school die je helpt te ontdekken welke kant je op wilt en die je goed voorbereidt op een mbo-opleiding. Samen met jou besteden we veel tijd aan je schoolwerk. Dit doen we door samen doelen te stellen en je te stimuleren in het onderwijs en in je zoektocht naar een bij jou passend beroep. Daarbij helpen we je door aandacht te schenken aan je zwakke plekken. Als je voelt dat je iets al goed beheerst, durf je met zelfvertrouwen te kijken naar wat er nog niet zo goed gaat. Je krijgt een mentor die je daarin begeleidt. Bij je mentor kun je terecht voor al je vragen, maar ook gewoon voor een gezellig praatje. Ook zorgt de mentor voor een plezierige sfeer in de klas en kan hij of zij op huisbezoek komen.

Soms gebeurt het dat het even niet zo goed gaat op school. Je kunt bij ons dan extra ondersteuning krijgen. Bijvoorbeeld in de vorm van bijwerkles. Ook hebben we begeleiders die je kunnen helpen om je persoonlijk zwakke punten te versterken. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij dyslexie! Ook faalangstreductietraining, examenvreestraining of weerbaarheidstraining behoren tot de mogelijkheden.

Je maakt op school veel keuzes. Bijvoorbeeld het kiezen van een vakkenpakket, leerroute, profiel en uiteindelijk een vervolgopleiding. Dat zijn soms lastige keuzes. Gelukkig hebben we een fijne decaan die je daar samen met de mentor bij helpt.

Menu