Challenge Based Learning

In het lesprogramma van het Berechja College is veel ruimte voor talentontwikkeling. We maken waar, wat we in onze visie hebben geschreven: we bieden ervaringsgericht en levensecht onderwijs. We noemen dat ‘challenge based learning’. Daar geven we op verschillende manieren invulling aan.

Het Berechja College biedt voor alle leerlingen van de Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg profielgerichte vakken aan in klas 1. Elke week krijgen leerlingen 2 uur les binnen elk van de drie profielen die op het Berechja College worden aangeboden. Dat zijn de profielen: Zorg & Welzijn, Maritiem & Techniek en Dienstverlening & Producten.

Op deze manier maken leerlingen kennis met de profielen en kunnen zij na klas 1 een keuze maken voor het profiel waarin zij uiteindelijk examen willen doen.

In de bovenbouw van de Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg doet een leerling examen binnen het gekozen profiel.

Leerjaar één en twee van de theoretische leerweg krijgt 3 uur per week Bèta Challenge Program. Dit vak is gerelateerd aan techniek, maar heeft een geheel eigen aanpak. Het doel van het vak is om leerlingen te laten kennismaken met techniek in allerlei sectoren (bètawerelden). Het gaat ons daarbij om ‘levensecht’ onderwijs. Deze vorm van onderwijs loopt door naar leerjaar 3 en 4 TL: daar bieden we namelijk twee praktijkgerichte programma’s (PGP) aan: ‘Dienstverlening & Producten’ en ‘Maritiem & Techniek’. Alle TL-leerlingen volgen een PGP.

Vanuit het bedrijfsleven krijgen leerlingen een vraagstuk voorgelegd waarmee ze aan de slag gaan. Nadat leerlingen hiermee aan de slag zijn gegaan, wordt het eindproduct gepresenteerd aan de opdrachtgever. Deze aanpak maakt de lessen Bèta Challenge actueel, relevant en eigentijds.

Havo 1, 2 en 3 krijgen het praktijkgerichte programma ‘Next-Challenge’. Het vak Next-challenge is een vak dat aansluit bij de behoefte van havisten om theorie en praktijk te combineren en de relevantie te zien door kennis in de praktijk toe te passen. Bij Next-Challenge worden levensechte vraagstukken uit het bedrijfsleven als projectuitdagingen aangepakt.

Next-Challenge neemt de behoeften en kwaliteiten van de havoleerling als uitgangspunt voor het onderwijs en is uniek in de regio. Voor havisten is het belangrijk dat ze de koppeling tussen theorie en praktijk kunnen maken, zodat ze de relevantie van het leren zien. Ze leren door doen en daarom bieden we afwisseling en uitdaging.

Menu