Talentontwikkeling

In het lesprogramma van het Berechja College is veel ruimte voor talentontwikkeling. Daar geven we op verschillende manieren invulling aan.

Het Berechja College biedt vanaf schooljaar 2021-2022 voor alle leerlingen van de Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg profielgerichte vakken aan in klas 1. Elke week krijgen leerlingen 2 uur les binnen elk van de drie profielen die op het Berechja College worden aangeboden. Dat zijn de profielen: Zorg & Welzijn, Maritiem & Techniek en Dienstverlening & Producten.

Op deze manier maken leerlingen kennis met de profielen en kunnen zij na klas 1 een keuze maken voor het profiel waarin zij uiteindelijk examen willen doen.

In de bovenbouw van de Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg doet een leerling examen binnen het gekozen profiel.

Leerjaar één en twee van de theoretische leerweg krijgt 3 uur per week Bèta Challenge Program. Dit vak is gerelateerd aan techniek, maar heeft een geheel eigen aanpak. Het doel van het vak is om leerlingen te laten kennismaken met techniek in allerlei sectoren (bètawerelden). Het gaat ons daarbij om ‘levensecht’ onderwijs.

Vanuit het bedrijfsleven krijgen leerlingen een vraagstuk voorgelegd waarmee ze aan de slag gaan. Nadat leerlingen hiermee aan de slag zijn gegaan, wordt het eindproduct gepresenteerd aan de opdrachtgever. Deze aanpak maakt de lessen Bèta Challenge actueel, relevant en eigentijds.

Leer één en twee havo krijgen 3 uur per week talentstromen aangeboden. Elke zes weken wordt er gewisseld naar een andere talentstroom.

Menu