Bèta-Challenge-Programma

Alle leerlingen in in klas 1 en 2 van de Theoretische Leerweg krijgen 3 uur per week het vak Bèta Challenge. Dit vak is gerelateerd aan techniek, maar heeft een geheel eigen aanpak. Het doel van het vak is om leerlingen te laten kennismaken met techniek in allerlei sectoren (bètawerelden). Het gaat ons daarbij om ‘levensecht’ onderwijs.

Vanuit het bedrijfsleven krijgen leerlingen een vraagstuk voorgelegd waarmee ze aan de slag gaan. Nadat leerlingen hiermee aan de slag zijn gegaan, wordt het eindproduct gepresenteerd aan de opdrachtgever. Deze aanpak maakt de lessen Bèta Challenge actueel, relevant en eigentijds.

Daarnaast wordt er in dit programma veel tijd besteed aan Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB). Doordat leerlingen kennismaken met verschillende sectoren, kunnen ze ook ontdekken wat goed bij hen past en wat ze leuk vinden. Dat kan leerlingen helpen in hun oriëntatie op hun toekomst.

Zie voor meer informatie voor dit onderwijsconcept: www.betachallenge.nl.

Menu