Ouderavond preventieweek

Urk 22 februari 2022

Betreft: Informatie preventieweek/ uitnodiging ouderavond

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

In de week na de voorjaarsvakantie (6-10 maart) vindt de preventieweek plaats op het Berechja College. In samenwerking met Waypoint en Durf krijgen leerlingen van klas 1 – 3 les over omgaan met emoties, hulp vragen en verslaving. Ook docenten krijgen bijscholing aangeboden om risicogedrag bij leerlingen te kunnen signaleren.

Op donderdagavond 9 maart zal de week worden afgesloten met een ouderavond in De Koningshof. Tijdens deze ouderavond worden vanuit Durf onderzoekscijfers gepresenteerd over de jeugd van Urk. Daarna zal er een vraaggesprek volgen tussen Waypoint en een ervaringsdeskundige moeder over de rol van de ouder bij keuzes die kinderen maken. Deze moeder zegt niet: “Dat doen die van mij niet!” Maar zegt: “Die van mij… begon met 13 jaar aan drugs, ontwikkelde gedragsproblemen, was nachten zoek en werd uit huis geplaatst. Maar zocht hulp en is nu in herstel!” Er is daarnaast ruimte voor gesprek en het stellen van vragen.

Het programma ziet er als volgt uit:

19.15 uur: inloop

19.30 uur: opening door Berechja

19.40 uur: cijfers enquête bespreken

19.55 uur: Waypoint (gesprek met ervaringsdeskundige)

20.30 uur: vragen

21.05 uur: afsluiten

We hopen u op de ouderavond te ontmoeten! Wilt u zich aanmelden? Doe dat dan via deze link: https://forms.office.com/e/RTU7bPA6r3

Hartelijke groet,

Annemarie de Soeten Directeur Onderwijs

Recent nieuws
Menu