Van de directie, juni 2022

Van de directie

De voorbereidingen op de nieuwe cursus zijn in volle gang terwijl de huidige periode nog genoeg de aandacht vraagt. De uitslagen van de Centrale Examens zullen op 9 en 15 juni plaatsvinden. We hopen met onze leerlingen op mooie resultaten.

Door de toename van het aantal leerlingen en het afscheid van een aantal collega’s, zijn verschillende vacatures ontstaan. Deze zijn te vinden op onze site: Vacatures – Berechja College.

Ook voor zij-instromers zijn er mogelijkheden om de stap te maken naar het onderwijs. U kunt altijd een gesprek op school aanvragen om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn.

Personeel:

Collega Gerlinde Bakker zal het Berechja College gaan verlaten en na de zomer als docent Nederlands starten op de Bonifatius Mavo in Emmeloord. College Fokke Post maakt de stap naar de Friese Poort locatie Urk als docent maritieme vakken. Fokke zullen we dus nog zeker tegenkomen. Beiden danken wij voor hun inzet voor onze leerlingen en wensen hen verder veel succes toe in hun nieuwe baan.

Als conciërge is benoemd en inmiddels begonnen Babette Ras. De toename van het aantal leerlingen en de daarbij komende taken maakten de uitbreiding van het aantal conciërges nodig. We wensen haar een goede periode toe binnen het Berechja College.

Mijn toekomst

Ik heb u op 10 mei jongstleden geïnformeerd over het feit dat ik het Berechja College na ruim 23 jaar ga verlaten. In die periode van 23 jaar heb ik verschillende taken en functies mogen bekleden. Naast docent aardrijkskunde en mens & maatschappij, en later Dienstverlening & Producten, ben ik van 2003 t/m 2013 coördinator van de brugklas geweest. Tussen 2013 en 2019 mocht ik teamleider van de onderbouw zijn. In die periodes heb ik verscheidene aanmeldingen, rond de 2200, mogen verwerken. Dit maakt dat een groot aantal inwoners van Urk door mij geplaatst zijn op het Berechja College waarvan ik een groot deel les heb mogen geven. Inmiddels is het niet raar dat er kinderen van oud-leerlingen op school rondlopen. In al die jaren heb ik met passie en de juiste professionaliteit het onderwijs proberen vorm te geven. in de laatste jaren vanuit mijn rol als (adjunct-)directeur.

In de periode 1998 t/m 2022 heeft de school diepe dalen, maar ook zeer mooie momenten mogen meemaken. Dieptepunten waren het overlijden van leerlingen en collega’s. Trieste gebeurtenissen die ons stil doen staan bij de betrekkelijkheid van het leven. In die momenten mochten wij als team met onze leerlingen ons laten troosten vanuit het troostboek en ervaren dat onze God nabij is bij wie Hem zoekt. Een ander dieptepunt was de periode (2012-2013) waarin het Berechja College geconfronteerd werd met mindere onderwijsresultaten, kritiek van de Onderwijsinspectie en  grote financiële problemen. Dit zorgde voor de nodige onrust binnen de organisatie en de gemeenschap. Ik mocht als teamleider in die periode mijn steentje bijdragen om hier een antwoord op te geven. En samen met het team is dat gelukt.

Op dit moment kent het Berechja College een sterke toename van het aantal leerlingen. Het aantal van 640 leerlingen (cursus 2022-2023) hebben wij niet eerder gekend. Dat maakte dat het aantal personeelsleden de afgelopen jaren fors is toegenomen en dat aanpassingen aan het gebouw gedaan moesten worden. Ook voor komende cursus zullen units geplaatst en nieuwe personeelsleden aangenomen gaan worden. Dit laat zien dat u als ouders/verzorgers het vertrouwen heeft in het Berechja College. En daarmee kan ik als directeur onderwijs alleen maar instemmen. Het Berechja College kenmerkt zich door een betrokken en professioneel team wat het juiste onderwijs voor de leerling vorm wil geven. Onderwijsvernieuwingen worden daarbij opgezet wanneer dit het leren van de leerling ten goede komt. De profieloriëntatielessen in de onderbouw van het vmbo en het havo-next zijn daarvan maar twee voorbeelden.

De sterke ontwikkelfase waarin de school zich nu bevindt hebben mij doen reflecteren op mijn professionele rol binnen de school en het onderwijs. De Masteropleiding Educational Leadership die ik momenteel volg, hielp mij daarbij. Ik heb mogen ervaren dat het goed voor mij is na zoveel jaar een stap naar een andere onderwijsorganisatie te gaan maken. En juist vanwege de hierboven genoemde betrokkenheid op leerlingen en de professionaliteit die het team kenmerkt, kan ik en mag ik in vertrouwen het Berechja College gaan verlaten.

Na de zomer mag ik gaan starten als Adjunct-directeur aan het Greijdanus College te Zwolle. Mijn verantwoordelijkheid zal daar de beroepsgerichte onderbouw van het vmbo en de structuurklas zijn. Een school in een andere omgeving, al lopen daar ook Urker leerlingen rond, en met meer leerlingen (2400) dan wat ik nu gewend ben. Maar een school die staat op hetzelfde christelijke fundament als het Berechja College. Een school die onderwijs wil geven vanuit de liefde die God de Schepper in Zijn Woord laat zien en door Zijn Geest wil laten ervaren. Een school die leerlingen wil laten schitteren in Zijn licht. Ik ben dankbaar voor de mogelijkheid dat ik mijn onderwijsloopbaan daar mag vervolgen. Het Berechja College blijft altijd een deel van mij. Ik ben er trots op dat ik een lange periode deel mocht uitmaken van een prachtige school, met een betrokken team en met fantastische leerlingen.

Hartelijke groet,

J. Schaak, directeur Berechja College

Recent nieuws
Menu