Zorg & Welzijn bruist!

In de afgelopen periode is het voor klas 4 een hele drukke tijd geweest, omdat zij alle toetsen hebben afgerond. Bij ‘zorg & welzijn’ zijn de leerlingen bezig geweest voor ‘mens en zorg’, met een kwartet over verschillende ziektes van deze tijd.

Voor het keuzevak zijn de leerlingen lekker creatief bezig geweest met ‘haarverzorging’ en ‘schoonheidsverzorging.’ Zij hebben een kapsel en een look bedacht en dit hebben ze op een oefenkop of op zichzelf uitgevoerd. Voor ‘Assisteren in de gezondheidszorg’ hebben de leerlingen een Kahoot gemaakt over het vak ‘assisteren in de gezondheidszorg’ Ook hebben de leerlingen diverse theorietoetsen afgerond en komt het einde in zicht voor klas 4.

Wij wensen de leerlingen heel veel succes met het maken van de examens! Wij hopen dat alle leerlingen van klas 4 een diploma in ontvangst mogen nemen.

Keuzevak EHBO

Voor het keuzevak EHBO hebben de leerlingen een eigen EHBO-koffer gemaakt en ontdekten ze welke materialen en verbanden er zijn en bij welke verwondingen ze deze moeten gebruiken. Tijdens de lessen hebben we de verschillende brandwonden behandeld en hoe je hiervoor eerste-hulp verleent. Wanneer je nu vraagt aan de leerlingen: “Wat moet je doen bij brandwonden? Dan zeggen zij: ’Eerst water, de rest komt later!‘ Het keuzedeel EHBO is afgesloten met een examen. Tijdens het examen hebben de leerlingen tijdens diverse oefeningen laten zien wat ze hebben geleerd. Nu kunnen de leerlingen een reanimatie toepassen, een ernstige bloeding stelpen, bij een kneuzing kunnen ze verbinden, maar weten ze ook hoe ze moeten handelen tijdens een shock.

TO-les

Met de to-les hebben leerlingen kennis gemaakt met de diverse onderdelen van Zorg en Welzijn. Zij hebben zelf een gezichtsbehandeling gedaan, maar ook iets lekkers in de keuken gemaakt. De verschillende beroepen die tijdens Z&W worden behandeld, zijn besproken en verwerkt in een presentatie. Wij hopen klas twee volgend schooljaar tijdens de Zorg en welzijnslessen te ontmoeten!

Z&W lessen onderbouw

Klas 1 is begonnen met de doelgroep ‘volwassenen’, ze leren al de basis voor hoe ze een activiteit moeten organiseren. Ze gaan een high tea organiseren voor volwassenen, elke leerling mag één volwassene uitnodigen. Voordat we dit gaan uitvoeren, zijn ze druk bezig met de voorbereidingen. In groepjes gingen de leerlingen eerst een moodboard maken, aan de hand hiervan hebben ze dit klassikaal gepresenteerd aan elkaar. Uiteindelijk hebben we per klas een thema gekozen voor de high tea. Voor klas 1KB3 en 1KB2 is dit ‘lente’ geworden en voor klas 1KB1 is het thema ‘een zomerse dag in Parijs’ geworden. Dat belooft wat!

Recent nieuws
Menu