De volgende stap voor de havo. Uniek op Berechja College en toekomstgericht. Klaar voor een uitdagende toekomst in een snel veranderende samenleving. Omdat uw kind, onze leerling, verbredend en verdiepend onderwijs op hoog niveau verdient. En naast theorie ook meer praktijk beleeft. Voor leerlingen met havo-advies, maar zéker ook voor de leerling die meer aankan dan de havo. De interessante plusprogramma’s zijn voor de sterkere havoleerling een echte uitdaging.

HAVO NEXT is voor ons een logische vervolgstap op onze degelijke havo-onderbouw. De ontwerpkaders van HAVO NEXT laten zich ontdekken in onze nieuwe visie. In die visie vertellen we bijvoorbeeld dat we open staan voor vernieuwing en dat we onze leerlingen stimuleren tot een ontwikkelingsgerichte en onderzoekende houding. En dat we dat doen met het oog op de toekomst. Tegelijkertijd vergroten we de leefwereld van onze leerlingen en benutten we de ruimte voor eigentijds, levensecht en ervaringsgericht onderwijs. We stimuleren onze leerlingen om zich ondernemend, onderzoekend en creatief te ontwikkelen. Allemaal onderwerpen die in HAVO NEXT terugkomen.

We willen geen aparte ‘plusklassen’. HAVO NEXT is daarom een verdiepende en verbredende laag die voor alle havoleerlingen beschikbaar is. Naast een aantal vaste onderdelen zijn er ook keuze-onderdelen. Tegelijk is HAVO NEXT een mooie oefenplaats voor 21st Century Skills, zoals samenwerken, onderzoeken, ontwerpen en presenteren.

Keuzeprogramma

Onderdeel Havo 1 Havo 2 Havo 3
Cambridge Engels* V V V
Delf Frans* V V
Talent-oriëntatie V V
Honneurs voor havo* V V
Job-shadows V V
Blik naar buiten V
Formatief handelen V V V
Activiteiten op EC V V V
Blended learning V V V
Recent nieuws
Menu