Wij zijn Bèta Challenge School

Op donderdag 23 september is aan het Berechja College het certificaat Bèta Challenge School uitgereikt. Leerlingen uit leerjaar één en twee die de Theoretische Leerweg volgen krijgen sinds vorig schooljaar het vak Bèta Challenge Programma, afgekort BCP.


BCP is een uitdagend vak waarmee de verbinding wordt gezocht met het Urker bedrijfsleven. Een bedrijf presenteert aan leerlingen een technologisch vraagstuk waar zij mee te maken hebben. Vervolgens gaan de leerlingen een aantal weken met dit vraagstuk aan de slag en ontwerpen zij in groepjes een oplossing. Hierbij maken ze gebruik van ICT en andere technologie. Uiteindelijk leidt dit ontwerpproces tot een presentatie waarin de leerlingen aan het betrokken bedrijf hun oplossing voorleggen. Afgelopen schooljaar is er, tot grote tevredenheid van alle betrokkenen, een proefproject geweest met Isonic.


Het Berechja College is trots officieel deel te mogen uitmaken van het BCP-consortium. Deelname aan dit netwerk helpt om te leren van andere scholen en de kwaliteit op hoog niveau te houden.

 

 Onderschrift foto: BCP-docent Dirk van Urk (links) en teamleider Marco van der Spek (midden) ontvangen het certificaat uit handen van BCP-directeur Erwin van Dijk (rechts).

Recent nieuws
Menu