Maritiem & Techniek

Inleiding

De afkorting vmbo staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). Dit onderwijs bereidt voor op het mbo. Een leerweg in het vmbo is een manier van leren die het beste bij de leerling past: theoretisch of praktisch. De leerling volgt de leerweg vanaf de onderbouw naar het onderwijs dat daarop aansluit.

Het vmbo kent vier verschillende niveaus, die ook wel leerwegen genoemd worden. De vier leerwegen zijn:

  • Theoretische leerweg
  • Gemengde leerweg
  • Kaderberoepsgerichte leerweg
  • Basisberoepsgerichte leerweg

Basisberoepsgerichte leerweg
De basisberoepsgerichte leerweg bereidt leerlingen voor op de basisberoepsopleidingen in het mbo (niveau 2). Leerlingen die heel praktisch zijn ingesteld kunnen deze leerweg kiezen. Het aantal vakken dat de leerlingen volgen is gelijk aan het aantal vakken in de kaderberoepsgerichte leerweg. Het examenprogramma is echter niet zo uitgebreid als dat van de kaderberoepsgerichte leerweg en is daardoor minder zwaar.
Leerlingen kunnen in deze leerweg een leer-werktraject volgen (leren en werken). Een groot deel van het onderwijs volgen ze buiten school in een leerbedrijf.

Maritiem & Techniek (MaT)
Binnen de basisberoepsgerichte leerweg is MaT één van de te volgen richtingen. Deze richting is gericht op MBO vervolgopleidingen in de nautische sector. Hierin komen vakken aan de orde als zeevaartkunde, navigatie, de brug en techniek. Deze lessen worden in theorie- en praktijkgedeelten aan de leerlingen aangeboden. Leerlingen volgen dit beroepsprofiel 12 uur per week. Deze 12 uur bestaat uit 6 uur profielgerichte vakken en 6 uur aan keuzevakken (bijvoorbeeld EHBO en Keuken).

Bijzonder is dat deze lessen in samenwerking met de Friese Poort worden gegeven. Een goede aansluiting is daarom gegarandeerd.

Aarzel niet om bij vragen contact met ons te nemen!

Recent nieuws
Menu