Verzuimbeleid

Als een leerling door onder andere ziekte verhinderd is de lessen bij te wonen, melden zijn ouders dat onmiddellijk aan school. Als een leerling niet afgemeld is, vervalt het recht op het inhalen van een toets. Leerlingen die tijdens de lessen ziek worden, melden zich af bij de conciërge. Leerlingen die een arts enz. moeten bezoeken tijdens schooltijd, vragen vooraf vrij bij de conciërge. Via een geautomatiseerd systeem houden wij bij welke leerlingen afwezig zijn of te laat komen. Als leerlingen ongeoorloofd verzuimen, neemt de school maatregelen. Alle leerlingen die absent worden gemeld controleren we op spijbelen. Dit doen we door telefonisch contact met de ouders. Bij frequent spijbelen of te laat komen schakelen we de leerplichtambtenaar in.

Menu