• Urk

Site Berechja College

Wij zoeken een decaan (0,7-0,8 fte)

Het Berechja College, de kleurrijkste school van polder, laat leerlingen eerst ruiken en proeven aan een breed scala van vakken, en dan pas kiezen.
Belangrijkste doel van ons docententeam is een nieuwe generatie afleveren, die straks sterk gemotiveerd met hun vak en toekomst begint. Dat doel bereiken we kort samengevat; door lesgeven breder te trekken. We zijn ons sterk bewust van onze maatschappelijke rol en zijn trots op onze betrokkenheid bij de samenleving. Daardoor groeien we als kool en nemen we een bijzondere plek in op ons mooie voormalige eiland.

Functieomschrijving

De decaan ontwikkelt, coördineert en organiseert het LOB-programma van het Berechja college. Je helpt de leerling samen met de mentor om een verantwoorde keuze te maken uit het aanbod van vakken, opleidingen en beroepen. Je verzorgt informatie over vervolgopleidingen en brengt open dagen onder de aandacht en/of organiseert een eigen scholenmarkt.

Wat ga je doen?

Je begeleidt en adviseert  leerlingen met betrekking tot hun (school)loopbaan:

 • Je verzamelt en bewaakt tijdens de schoolloopbaan van de leerling alle voor de loopbaanoriëntatie en – begeleiding (LOB) relevante gegevens als deel van het leerlingvolgsysteem en begeleidt de leerling bij keuzes die te maken hebben met de studie, het samenstellen van het vakkenpakket of loopbaankeuzes;
 • Je ontwikkelt, organiseert en coördineert projecten op het terrein van de aansluiting onderwijs – arbeid (arbeidsoriëntatie).

 Je verzorgt de voorlichting:

 • Je verschaft leerlingen, zowel individueel als in groepjes, specifieke informatie over onderwerpen van uiteenlopende aard rond het thema LOB;
 • Je informeert ouders/verzorgers tijdens (algemene) ouderavonden en/of via eigen publicaties van de school.

 Je levert een bijdrage deskundigheidsbevordering van docenten op het terrein van de LOB:

 • Je stelt materiaal samen dat vakdocenten en mentoren kunnen gebruiken in het kader van de integratie van de OSB (oriëntatie studie en beroep) en de loopbaanbegeleiding in het geheel van de schoolactiviteiten.

Je draagt zorg voor de kwaliteitsborging:

 • Je draagt zorg voor de implementatie en borging van het LOB-beleid zoals omschreven in de kerndoelen en eindtermen van het VMBO en de onderbouw van de HAVO;
 • Je ziet toe op de ontwikkeling van LOB-programma’s voor de Nieuwe Leerweg.

 

Wat vragen wij?

Je hebt een proactieve houding en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden om contacten te onderhouden met leerlingen en hun ouders/verzorgers over keuzes met betrekking tot de (school)loopbaan. Daarnaast stem je af met het (college van) bestuur en docenten over (ontwikkeling van) studieprogramma’s, -profielen en -systemen om advisering optimaal te laten verlopen. Je voert collegiaal overleg met organisaties op het gebied van LOB en met collega-functionarissen bij onderwijsinstellingen, toeleverende scholen en vervolgopleidingen.

Je beschikt over:

 • HBO werk- en denkniveau, bijvoorbeeld een afgeronde opleiding HBO personeel en arbeid
 • theoretische kennis van beroepskeuze en arbeidsmarkt;
 • kennis van (andere) opleidingsmogelijkheden en instroomeisen;
 • inzicht in bestaande onderwijsprogramma’s, -profielen en -systemen binnen de school;
 • vaardigheid in het adviseren over instroom in (intake) en doorstroming binnen de school;
 • vaardigheid in het beoordelen van de relevantie van nieuw verschenen materiaal en in het aandragen van op de behoeften afgestemde informatie;
 • vaardigheid in de omgang met vertrouwelijke gegevens.

Wat bieden wij?

Een dienstverband van 0,7,-0,8 fte per maand met prima arbeidsvoorwaarden en een salaris volgens schaal 9 in de CAO VO. Dit is een OOP functie. Er wordt gestart met een tijdelijk contract (jaarcontract) dat bij goed functioneren kan worden omgezet in een vast dienstverband.

Interesse?

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Johan Schaak, directeur Onderwijs via j.schaak@berechja.nl.

Solliciteren per email kan via: humanresources@berechja.nl

 

Dhr. J. Schaak

Directeur Berechja College

Bij vragen kun je contact opnemen met dhr. J. Schaak

Om te solliciteren op deze vacature stuur je je sollicitatie naar humanresources@berechja.nl

Menu