Zorglokaal

Het Berechja College kent een zorglokaal. Dit lokaal biedt plaats aan leerlingen die een steuntje in de rug nodig hebben. Deze ondersteuning wordt aangeboden op velerlei gebieden.

Soms heeft een leerling het ergens moeilijk mee en trekt het daardoor niet meer in de klas. Dit kan door allerlei factoren ontstaan. Een Time-Outkaart is dan een mogelijkheid. Na overleg met mentor, zorg coördinator en ouders kan zo’n kaart overhandigd worden. De leerling kan tijdens een les de kaart op tafel leggen en naar het zorglokaal gaan. Hier kan de leerling in rust verder werken, even praten of zomaar even zitten om tot rust te komen. Het gebruik van de Time-Outkaart wordt regelmatig geëvalueerd.

De leerlingen met een diagnose in het autistische spectrum of AD(H)D kunnen ook begeleiding ontvangen vanuit het zorglokaal op het gebeid van structuur aanleren of het vinden van een rustige werkplek.

Leerlingen kunnen in het zorglokaal terecht voor ondersteuning bij het maken van huiswerk. Leerlingen die gebaat zijn bij hulp bij planning en het ontwikkelen van structuur kunnen via de mentor in het zorglokaal terechtkomen. De leerling wordt dan wel verplicht om op de afgesproken momenten aanwezig te zijn. Leerlingen die intensievere huiswerkbegeleiding nodig hebben dan in de bijwerklessen wordt aangeboden, kunnen met de mentor afspraken maken voor begeleiding. In alle situaties worden ouders betrokken en de op de hoogte gehouden van de begeleiding.

Via de Remedial Teacher kunnen leerlingen met dyslexie of schrijfproblemen ook terecht in het zorglokaal voor ondersteuning. Voor vragen over het zorglokaal kunt u contact opnemen met mevr. E. Regterschot, leerlingbegeleider.