Zorgcoördinator 

Wanneer jij om welke reden dan ook ondersteuning nodig hebt bij je functioneren op school, kun je daarvoor in eerste instantie altijd bij je mentor aankloppen. Deze biedt de nodige begeleiding. Wanneer de problematiek echter te complex wordt, komt de zorgcoördinator in beeld. Deze zorgt er voor dat de juiste wegen worden bewandeld, zodat je snel de juiste hulp ontvangt.

Goede zorg staat of valt met vroege signalering. Daarom is het belangrijk dat ook de school bij problemen snel wordt ingeschakeld. Zorgcoördinator mw L. Pasterkamp is de contactpersoon voor de externe zorginstellingen die met de leerlingen te maken hebben, zoals Bureau Jeugdzorg, politie en GGD. Ook zorgt zij voor de warme overdracht van zorgleerlingen naar het mbo en is ze bezig met beleidszaken. Daarnaast is zij het aanspreekpunt bij sociaal-emotionele - of gedragsproblemen van of bij de leerling.

 

Mevr. L. Pasterkamp is zorgcoördinator op het Berechja College. Klik hier om haar te mailen.