Theoretische leerweg

Inleiding

De afkorting vmbo staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). Dit onderwijs bereidt voor op het mbo. Een leerweg in het vmbo is een manier van leren die het beste bij de leerling past: theoretisch of praktisch. De leerling volgt de leerweg vanaf de onderbouw naar het onderwijs dat daarop aansluit.

Het vmbo kent vier verschillende niveaus, die ook wel leerwegen genoemd worden. De vier leerwegen zijn:

-        Theoretische leerweg

-        Gemengde leerweg

-        Kaderberoepsgerichte leerweg

-        Basisberoepsgerichte leerweg

Theoretische leerweg

De theoretische leerweg is het hoogste niveau binnen het VMBO. De theoretische leerweg van het VMBO is inhoudelijk en qua niveau vergelijkbaar met de vroegere MAVO en vindt als enige van de VMBO-leerwegen aansluiting met de HAVO. Deze leerweg is algemeen vormend van aard en leerlingen doen examen in zes algemene vakken.

Leerlingen kunnen de theoretische leerweg kiezen als ze weinig moeite hebben met studeren en nog geen specifieke beroepsopleiding willen kiezen. De theoretische leerweg bereidt de leerling voor op  vakopleidingen en middenkaderopleidingen (niveau 3 en 4) in het MBO.