Basis-Kaderberoepsgerichte leerweg: profiel Dienstverlening & Producten

Inleiding

De afkorting vmbo staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). Dit onderwijs bereidt voor op het mbo. Een leerweg in het vmbo is een manier van leren die het beste bij de leerling past: theoretisch of praktisch. De leerling volgt de leerweg vanaf de onderbouw naar het onderwijs dat daarop aansluit.

Het vmbo kent vier verschillende niveaus, die ook wel leerwegen genoemd worden. De vier leerwegen zijn:

-        Theoretische leerweg

-        Gemengde leerweg

-        Kaderberoepsgerichte leerweg

-        Basisberoepsgerichte leerweg

Kaderberoepsgerichte leerweg
De kaderberoepsgerichte leerweg is voor leerlingen die het liefst kennis opdoen in de praktijk. Deze leerweg bereidt de leerling voor op de vakopleidingen en middenkaderopleidingen in het mbo (niveau 3 en 4). De benaming verwijst naar het feit dat de leerlingen bezig zijn met een opleiding die in zijn geheel gericht is op een functie binnen het kader van de gekozen sector. Het verschil met de gemengde leerweg is dat iets minder diep wordt ingegaan op de algemene vakken en dat de tijd die aan het beroepsgerichte vak besteed wordt twee keer zoveel is. Na het examen kan de leerling instromen op mbo-niveau 3 of 4.

Dienstverlening en Producten (D&P)

Voor leerlingen die nog geen keus kunnen of willen maken wordt het profiel Dienstverlening en Producten aangeboden. Dit profiel beweegt zich op het snijvlak van de verschillende beroepsgerichtevakken die het vmbo aanbiedt. Er wordt daarbij een mix van modules aangeboden die variëren van het uitvoeren van een marketingopdracht voor een commercieel bedrijf, het organiseren van ouderenactiviteit tot het organiseren van een diner voor een bepaalde doelgroep.

Het profiel Dienstverlening en Producten is sterk ICT-gericht. De aanschaf van een eigen notebook is voor deze leerlingen dan ook noodzakelijk. Ook deze leerlingen doen, naast schriftelijke toetsen, schoolexamens en werkstukken, het praktijkexamen, het CSPE.

Vanaf dit schooljaar gaan leerlingen ook werken aan technische opdrachten. Dit kan het maken van een technische tekening zijn of het maken van een surfplank waarbij gewerkt wordt met las- en soldeerapparatuur.

Leerlingen volgen dit beroepsprofiel 12 uur per week. Deze 12 uur bestaat uit 6 uur profielgerichte vakken en 6 uur aan keuzevakken (bijvoorbeeld EHBO en Keuken). 

Aarzel niet om bij vragen contact met ons te nemen!