Basisberoepsgerichte leerweg: profiel Zorg en Welzijn

Inleiding

De afkorting vmbo staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). Dit onderwijs bereidt voor op het mbo. Een leerweg in het vmbo is een manier van leren die het beste bij de leerling past: theoretisch of praktisch. De leerling volgt de leerweg vanaf de onderbouw naar het onderwijs dat daarop aansluit.

Het vmbo kent vier verschillende niveaus, die ook wel leerwegen genoemd worden. De vier leerwegen zijn:

-        Theoretische leerweg

-        Gemengde leerweg

-        Kaderberoepsgerichte leerweg

-        Basisberoepsgerichte leerweg

Basisberoepsgerichte leerweg
De basisberoepsgerichte leerweg bereidt leerlingen voor op de basisberoepsopleidingen in het mbo (niveau 2). Leerlingen die heel praktisch zijn ingesteld kunnen deze leerweg kiezen. Het aantal vakken dat de leerlingen volgen is gelijk aan het aantal vakken in de kaderberoepsgerichte leerweg. Het examenprogramma is echter niet zo uitgebreid als dat van de kaderberoepsgerichte leerweg en is daardoor minder zwaar.
Leerlingen kunnen in deze leerweg een leer-werktraject volgen (leren en werken). Een groot deel van het onderwijs volgen ze buiten school in een leerbedrijf.

Zorg en Welzijn

Binnen de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg is Zorg en Welzijn één van de te volgen profielen. In dit programma oefent de leerling beroepsvaardigheden voor het werk in de sector Zorg en Welzijn. Gehandicapten, facilitaire dienst, welzijnswerk, zorg en hulpverlening, ICT & receptie en gezondheidsproblemen zijn enkele van de modules die in dit profiel in theorie en praktische werkvormen aan bod komen. Leerlingen oefenen deze vaardigheden door middel van projecten. Projectmatig onderwijs past  bij de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn naar het middelbaar beroepsonderwijs. Bij projectonderwijs wordt het leerproces van leerlingen aangestuurd met een beroepsrelevante opdracht. Vaak met een opdrachtgever vanuit het werkveld. Leerlingen kunnen op deze manier zich beroepsrelevante competenties eigen maken. Verwerken van de leerstof en toepassing zullen centraal staan. Leerlingen werken daarbij in groepen waarbij sociale- en communicatieve vaardigheden geoefend worden. Voorbeelden van onze projecten zijn:

  • Een (kerst) diner organiseren voor ouderen
  • Een wellness middag organiseren voor de sportclub: meiden met een beperking
  • Een brunch organiseren op de Peppelstek
  • Pepernoten bakken met een klas kinderen van de Frits Bodeschool
  • Een spelletjesmiddag organiseren voor peuters

Doordat het werkveld binnen de school wordt gehaald zijn de leerlingen extra gemotiveerd om de projecten te laten slagen.  Praktijklessen staan centraal bij het profiel Zorg en Welzijn bijvoorbeeld de wekelijkse kookles, lessen uiterlijke verzorging en verpleegtechnieken. Bijzonder is het speciale lokaal dat het Berechja College voor de praktijklessen gebruikt. Dit lokaal is in 2017 geheel vernieuwd. Nieuwsgierig? Kom eens kijken! 

Leerlingen volgen dit beroepsprofiel 12 uur per week. Deze 12 uur bestaat uit 6 uur profielgerichte vakken en 6 uur aan keuzevakken (bijvoorbeeld EHBO en Keuken).

Aarzel niet om bij vragen contact met ons te nemen!