Vertrouwenspersonen

Wij hebben op school vertrouwenspersonen. Indien een leerling een probleem bij de vertrouwenspersoon brengt, is deze verplicht tot geheimhouding hiervan. Slechts met toestemming van de leerling zal actie ondernomen kunnen worden. Als actie noodzakelijk is ter bescherming van de leerling, kan hiervan afgeweken worden.

 

Vertrouwenspersoon binnen de school:

Mevrouw I. Muller-Fink, klik hier om mevrouw Muller te mailen. 

Meneer R. van Koningsveld, klik hier om mneer Van Koningsveld te mailen.

 

Vertrouwenspersonen buiten de school:

Dr. P.C. Hildering, Steenbank 12, 8321 DC Urk, tel. 0527-684112

Mw. S. van Gosliga, klik hier om mevrouw Van Gosliga te mailen.