Basis-Kaderberoepsgerichte leerweg: profiel Maritiem & Techniek

Inleiding

De afkorting vmbo staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). Dit onderwijs bereidt voor op het mbo. Een leerweg in het vmbo is een manier van leren die het beste bij de leerling past: theoretisch of praktisch. De leerling volgt de leerweg vanaf de onderbouw naar het onderwijs dat daarop aansluit.

Het vmbo kent vier verschillende niveaus, die ook wel leerwegen genoemd worden. De vier leerwegen zijn:

-        Theoretische leerweg

-        Gemengde leerweg

-        Kaderberoepsgerichte leerweg

-        Basisberoepsgerichte leerweg

Kaderberoepsgerichte leerweg
De kaderberoepsgerichte leerweg is voor leerlingen die het liefst kennis opdoen in de praktijk. Deze leerweg bereidt de leerling voor op de vakopleidingen en middenkaderopleidingen in het mbo (niveau 3 en 4). De benaming verwijst naar het feit dat de leerlingen bezig zijn met een opleiding die in zijn geheel gericht is op een functie binnen het kader van de gekozen sector. Het verschil met de gemengde leerweg is dat iets minder diep wordt ingegaan op de algemene vakken en dat de tijd die aan het beroepsgerichte vak besteed wordt twee keer zoveel is. Na het examen kan de leerling instromen op mbo-niveau 3 of 4.

Maritiem & Techniek (MaT)
Binnen de kaderberoepsgerichte leerweg is MaT één van de te volgen richtingen. Deze richting is gericht op MBO vervolgopleidingen in de nautische sector. Hierin komen vakken aan de orde als zeevaartkunde, navigatie, de brug en techniek. Deze lessen worden in theorie- en praktijkgedeelten aan de leerlingen aangeboden. Leerlingen volgen dit beroepsprofiel 12 uur per week. Deze 12 uur bestaat uit 6 uur profielgerichte vakken en 6 uur aan keuzevakken (bijvoorbeeld EHBO en Keuken).

Bijzonder is dat deze lessen in samenwerking met de Friese Poort worden gegeven. Een goede aansluiting is daarom gegarandeerd. 

Aarzel niet om bij vragen contact met ons te nemen!