Relatie

Net als de zorg voor de leerlingen/studenten is voor het Berechja College ook de relatie met de ouders enorm belangrijk. De lijnen tussen school en ouders zijn kort. Gewenst overleg over een leerling kan meestal nog dezelfde dag gerealiseerd worden. Maar er zijn meer manieren waarop het Berechja College contact onderhoudt met de ouders:

  • Huisbezoeken
  • Informatieavonden
  • Tien minuten-gesprekken
  • Open Dagen
  • Kennismakingsmiddagen voor leerlingen groep 8
  • Ouderavonden
  • Algemene ouderavonden

Daarnaast verstuurt het Berechja College elke maand via de mail de Berechja Berichten en is er op de website nieuws te vinden over de school. Tenslotte is de school actief in sociale media als Twitter, Facebook, Instagram en YouTube.