Passend onderwijs

Passend onderwijs is de naam voor de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Het Berechja College biedt passend onderwijs en maakt deel uit van een samenwerkingsverband.

Door passend onderwijs kunnen meer kinderen, eventueel met extra ondersteuning, in het reguliere onderwijs blijven.

 

Samenwerking

Passend onderwijs is dus geen schooltype; kinderen zitten niet 'op' passend onderwijs. Scholen werken met elkaar samen in samenwerkingsverbanden en maken binnen het systeem van passend onderwijs afspraken met elkaar over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past.

 

Rugzakje vervalt

Met de komst van passend onderwijs vervalt de landelijke indicatiestelling voor speciaal onderwijs en leerlinggebonden financiering (LGF). Hierdoor verandert de geldigheid van de huidige indicaties. Op de beschikking van de Commissie van Indicatiestelling (CvI) staat tot wanneer de indicatie geldig is.

 

Zorgplicht

Voor leerlingen die met een leerlinggebonden financiering (Rugzakje) deelnemen aan het regulier onderwijs vervalt de Rugzak op 1 augustus 2014. Vanaf die datum hebben scholen een zorgplicht. Dat betekent dat zij voor alle kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passend onderwijsprogramma en begeleiding moeten bieden.

 

Extra ondersteuning

Het samenwerkingsverband krijgt vanaf 1 augustus 2014 het geld van het Rugzakje dat nu naar de reguliere scholen gaat. De scholen in het samenwerkingsverband moeten afspraken maken over de bekostiging van extra ondersteuning op de reguliere scholen.