← Terug naar nieuws

Bericht van overlijden woensdag 30 september 2020

Urk, 30 september

Geachte ouders/verzorgers,

Maandagmorgen bereikte ons het bericht dat Henk Jasper, leerling uit 3BB2/D&P, op weg naar school aangereden was door een auto. Gisteravond bereikte ons het bericht van overlijden.

Een zeer heftig bericht wat zorgt voor een veelheid aan emoties en grote schrik. Onder leerlingen, maar ook onder personeel. Als team zijn wij vanmorgen bij elkaar gekomen om onze emoties te delen en troost te zoeken in de woorden van Psalm 121, onze hulp is bij Hem te vinden die hemel en aarde gemaakt heeft. Die God die bij zowel bij het uitgaan uit dit leven en bij het ingaan in de eeuwige toekomst aanwezig is. In die rijke beloften mogen wij troost vinden.

Tijdens de dagopening is in alle klassen aandacht besteed aan het overlijden en werd ruimte geboden voor het delen van verhalen. Dit waren bijzondere momenten waarin wij met onze leerlingen het verdriet konden delen.

In school is een stilteruimte ingericht waar leerlingen en personeel zich in alle rust zich kunnen terugtrekken. Zij kunnen daar hun gedachten op papier zetten en een boodschap of groet uitwerken.

De komende dagen zullen externe activiteiten niet plaatsvinden en zal op een soepele wijze met geplande toetsen en SE worden omgegaan.

Wanneer u thuis merkt dat uw zoon of dochter moeite heeft met concentratie of schoolwerk, neemt u dan gerust contact op met de mentor.

Wij bidden om troost van de grote Trooster voor de ouders van Henk, zijn pleegouders verdere familie en vrienden.

Psalm 121: God bewaart Zijn volk

Een pelgrimslied.

1 Ik sla mijn ogen op naar de bergen,

vanwaar mijn hulp komen zal.

2 Mijn hulp is van de HEERE,

Die hemel en aarde gemaakt heeft.

3 Hij zal uw voet niet laten wankelen,

uw Bewaarder zal niet sluimeren.

4 Zie, de Bewaarder van Israël

zal niet sluimeren of slapen.

5 De HEERE is uw Bewaarder,

de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand.

6 De zon zal u overdag niet steken,

de maan niet in de nacht.

7 De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad,

uw ziel zal Hij bewaren.

8 De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren,

van nu aan tot in eeuwigheid.

 

Marga Sijbom-Hassing, bestuurder

Johan Schaak, directeur