← Terug naar nieuws

Nieuwe bestuurder Emelwerda College en Berechja College zondag 9 augustus 2020

Mevrouw Marga Sijbom (MA, MEd) is per 1 augustus a.s. benoemd als nieuwe bestuurder voor het Emelwerda College en het Berechja College. Dat hebben de Raden van Toezicht besloten.

Vanuit een heldere visie en missie gaat zij werken aan de bestuurlijke opdracht om op beide scholen verder te bouwen aan een kwalitatief hoogwaardig breed onderwijsaanbod voor leerlingen en medewerkers in een uitdagende leeromgeving. 

De beide Raden van Toezicht zijn blij met de komst van mevrouw Sijbom en verwachten dat zij met haar ervaring in het onderwijs en haar innovatieve ondernemerschap ook de verbinding in de samenwerking met lokale en regionale overheden en het bedrijfsleven verder zal vormgeven. 

Marga Sijbom wordt de opvolger van Anne Leijenaar. De heer Leijenaar is benoemd als nieuwe voorzitter van het College van Bestuur van de stichting CVO Zuid-West Fryslân, de scholenkoepel waar CSG Bogerman (Sneek, Koudum en Balk), het Marne College in Bolsward en De Diken in Sneek onder vallen.

Marga Sijbom (52 jaar, woonachtig in Meppel) is getrouwd en heeft twee kinderen.