← Terug naar nieuws

Veelgestelde vragen coronavirus woensdag 3 maart 2021

Het coronavirus houdt heel Nederland in zijn greep. Het is dan ook logisch dat er veel vragen zijn van onze leerlingen en ouders. We proberen deze zo goed mogelijk te beantwoorden in mails of met de FAQ's. Deze FAQ's worden zo vaak als nodig bijgewerkt en aangevuld.

Staat uw vraag er nog niet bij? Klik dan hier om ons te mailen! We zullen uw vraag dan zo snel als we kunnen beantwoorden en aan deze lijst toevoegen. Bij voorbaat dank voor uw inbreng en geduld. Samen maken we het verschil.

Wij beseffen ons dat deze bijzondere situatie veel vraagt van onze leerlingen en van de ouders en zijn jullie dankbaar voor de prettige samenwerking.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.

- Team Berechja

 

Update 3 maart 2021:

Geachte ouder/verzorger,

Vorige week  heeft de Rijksoverheid aangegeven dat Scholen voor Voortgezet Onderwijs de fysieke lesactiviteiten mogen opstarten voor alle leerlingen. Hier zijn wij zeer blij mee. Geconstateerd wordt dat bij leerlingen motivatieproblemen ontstaan nu de Lock Down lang duurt.

Middels deze mail informeren wij u over de wijze waarop het Berechja College het onderwijs gaat vormgeven. De onderlinge 1,5-meter afstand moet daarbij behouden blijven. Verder blijven de maatregelen omtrent de mondkapjesplicht en hygiëne van kracht.

Het is organisatorisch onmogelijk alle leerlingen tegelijkertijd op school les te kunnen geven. Om die reden zullen de klassen in twee of drie groepen opgedeeld worden. Hiermee worden cohorten vormgegeven die als groep de lessen volgen.

De leerlingen in de examenklas hebben tot nu alle lessen in fysieke vorm kunnen krijgen. Dit geldt ook voor de beroepsgerichte lessen in leerjaar 3 beroepsgericht. In de nieuwe opzet is dit niet meer mogelijk. Ook deze klassen zullen in groepen opgedeeld worden.

  • De klas die in tweeën gespitst is, vormt de A- en B-groep.
    • De ene week is groep A op maandag, woensdag en vrijdag aanwezig en groep B op dinsdag en donderdag. Dit wisselt per week.
    • De klas die in drieën gesplitst is, vormt de C-, D- en E-groep.
      • Deze groepen zijn één keer in de drie dagen aanwezig

In het schema hieronder is aangegeven wanneer de groepen op school verwacht worden. De mentoren hebben aan de leerlingen gecommuniceerd in welke groep ze geplaats zijn. Datzelfde overzicht wordt morgen naar de ouder/verzorger toegezonden.

Datum

Aanwezige groepen

Opmerking

4-mrt

A C

 

5-mrt

B D

 

 

   

8-mrt

A E

 

9-mrt

B C

 

10-mrt

A D

 

11-mrt

B E

 

12-mrt

A C

 

 

   

15-mrt

B D

 

16-mrt

 

ONTWIKKELDAG

17-mrt

A E

 

18-mrt

B C

 

19-mrt

A D

 

 

   

22-mrt

B E

 

23-mrt

A C

 

24-mrt

B D

 

25-mrt

A E

 

26-mrt

B C

 

 

   

29-mrt

A D

 

30-mrt

B E

 

31-mrt

A C

 

 

De overige leerlingen volgen de lessen online. De leerlingen zijn gewend online les te krijgen.

 De lessen Lichamelijke Opvoeding worden ook weer opgestart. Wanneer het mogelijk is zal dit zoveel mogelijk buiten plaatsvinden.

Toetsing

Het Schoolexamen wordt op geplande momenten afgenomen. Het schema zal naar ouders/verzorgers en leerlingen worden gemaild. Tijdens deze momenten worden alle leerlingen van de desbetreffende klassen op school verwacht. De afname van deze toetsen vindt plaats in de aula waarbij de onderlinge afstand gewaarborgd kan worden.

De afname van repetities en andere toetsen in de onderbouw zal tijdens de lessen plaatsvinden.

Het tweede rapport zal op een later moment worden uitgedeeld. Verdere informatie volgt via de Berechja Berichten. Wanneer de leerlingen weer op school mogen komen, is het eerste doel de leerlingen weer vertrouwen te geven in hun eigen kunnen. Ritme en structuur horen daarbij. Wij praten niet over mogelijke achterstanden maar over een nieuwe beginsituatie. Voor een deel van de leerlingen is het beginnen op school een spannende stap. Wanneer u zich hierover zorgen maakt, neemt u dan contact op met de mentor.

Op school

De leerlingen zullen via de verschillende ingangen school mogen betreden. Leerjaar 1 en 3 via de leerlingeningang, leerjaar 2 en 4 via de hoofdingang. De pauzes zullen voor deze leerlingen op het plein (1 en 3) of voor school (2 en 4) gehouden worden. Bij slecht weer mogen de leerlingen binnenblijven.

Leerlingen gaan bij binnenkomst direct naar het lokaal. Jassen mogen mee in het lokaal. Daar wassen zij hun handen met desinfecterende gel en nemen hun werkplek af. Tijdens het verplaatsen door school is het dragen van een mondkapje verplicht.

Ziekmelding

Wilt u ziekmeldingen ook doorgeven wanneer de leerling online lessen volgt?

Wanneer een leerling verkoudheidsklachten heeft, blijft de leerling thuis en laat zich testen. Bij een mogelijke positieve test op het Covid-19-virus hoeft mogelijk alleen het cohort in quarantaine. Wanneer een leerling of werknemer positief test op Covid-19, wordt advies ingewonnen bij de GGD. Die adviezen zijn daarna leidend.

Voor vragen kunt u mailen naar corona@berechja.nl. Op onze schoolwebsite www.berechja.nl is een pagina met veel gestelde vragen te vinden.

Contactpersoon vanuit het Berechja College is directeur J. Schaak. Hij is bereikbaar via genoemd mailadres en telefonisch op 0527-767212. Voor Leerlingzaken kunt u contact opnemen met de mentor of teamleider.

Het team kijkt ernaar uit om de leerlingen weer te ontmoeten. We gaan vanuit een nieuwe beginsituatie verder met het geven van bewust, betrokken en vooral goed onderwijs.

 

Met vriendelijke groet,

J. Schaak

Directeur Berechja College

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Update 5 december 2020:

Urk, 05-12-2020

Betreft: online onderwijsactiviteiten onderbouw

Geachte ouder/verzorger, 

 

Op vrijdag 4 december informeerden wij u over de constatering van Covid-19 bij een werknemer. Op zaterdag 5 december kwamen daar 2 positief geteste collega’s bij. Eén docent en een collega van administratie. Deze collega’s hebben tot woensdagmiddag gewerkt en daarna verkoudheidsklachten gekregen. Op dit moment zijn twee andere collega’s in afwachting van de uitkomst van een test. Zij hebben geen klachten maar doen dit uit voorzorg.

De GGD is ingelicht over deze besmetting. Zij adviseren ons in deze situatie en zullen mogelijk een bron- en contactonderzoek opstarten. 

Vanwege deze omstandigheden, kunnen wij het continueren van fysiek onderwijs niet garanderen. Om deze reden is besloten om in de onderbouw (leerjaar 1 en 2) tussen 7 en 12 december geen lessen in fysieke vorm door te laten gaan. Dit na goedkeuring van de MR.

Dat houdt in dat er roosteraanpassingen doorgevoerd zullen worden en de lessen in online vorm zullen plaatsvinden. Leerlingen worden via Magister uitgenodigd en volgen de lessen via Teams. Toetsen zullen, net als externe activiteiten, voorlopig niet doorgaan.

Wilt u doorgeven wanneer uw zoon/dochter door ziekte niet in staat is om de online lessen te volgen. Ook vragen wij u school te informeren indien uw zoon/dochter zelf positief getest is op Covid-19 of in quarantaine dient te gaan.

Onder de huidige omstandigheden kunnen de lessen in de bovenbouw, vooralsnog, wel in fysieke vorm doorgang vinden. Een enkele roosterwijziging daargelaten. De leerlingen uit leerjaar 3 en 4 worden dus op school verwacht. 

In de loop van komende week zullen wij u verder informeren over de ontstane situatie. 

Voor vragen kunt u mailen naar corona@berechja.nl. Op onze schoolwebsite www.berechja.nl is een pagina met veel gestelde vragen te vinden.  

Contactpersoon vanuit het Berechja College is directeur J. Schaak. Hij is bereikbaar via genoemd mailadres en telefonisch op 0527-767212. Voor Leerlingzaken kunt u contact opnemen met de mentor of teamleider.

Met vriendelijke groet, 

J. Schaak 

Directeur Berechja College 

 

 

 

 
 

Ik voel me niet zo lekker, kan ik mijn toetsen inhalen?

Als je je niet lekker voelt, blijf je thuis. Je mag je toetsen op een later moment inhalen. 

 

Komen vakantiedagen te vervallen om lessen in te halen?

Nee. De vakanties zijn in de regio afgestemd en liggen vast. Hierin hoef je geen veranderingen te verwachten.

 

Ik heb geen laptop of computer thuis. Hoe kan ik nu mijn huiswerk maken?

Als je op geen enkele manier de beschikking kunt krijgen over een laptop of chromebook (dus ook niet door deze bijvoorbeeld van iemand tijdelijk te lenen), dan kun je contact opnemen met de schoolleiding via ons telefoonnummer 0527-681237. Er wordt dan gekeken of het mogelijk is om een leenlaptop via school beschikbaar te stellen. Kun je, bijvoorbeeld vanwege het thuiswerken van je vader of moeder, beperkt gebruik maken van een pc, laptop of tablet, probeer hier dan zo efficiënt mogelijk mee om te gaan.