← Terug naar nieuws

Veelgestelde vragen coronavirus donderdag 19 maart 2020

Het coronavirus houdt heel Nederland in zijn greep. Het is dan ook logisch dat er veel vragen zijn van onze leerlingen en ouders. We proberen deze zo goed mogelijk te beantwoorden in mails of met de FAQ's. Deze FAQ's worden zo vaak als nodig bijgewerkt en aangevuld.

Staat uw vraag er nog niet bij? Klik dan hier om ons te mailen! We zullen uw vraag dan zo snel als we kunnen beantwoorden en aan deze lijst toevoegen. Bij voorbaat dank voor uw inbreng en geduld. Samen maken we het verschil.

Wij beseffen ons dat deze bijzondere situatie veel vraagt van onze leerlingen en van de ouders en zijn jullie dankbaar voor de prettige samenwerking.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.

- Team Berechja

 

Waarom is de school gesloten?

Het kabinet heeft op zondag 15 maart besloten alle scholen in Nederland met ingang van maandag 16 maart te sluiten om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het Berechja College geeft uiteraard gevolg aan dit besluit. 

 

Tot wanneer is de school gesloten?

Het kabinet heeft aangegeven dat de scholen in ieder geval tot en met 28 april gesloten zijn.

 

Als de school dicht is, hoe kan ik dan onderwijs krijgen?

De school heeft hard gewerkt aan het maken van een plan van aanpak om ervoor te zorgen dat de continuïteit van het onderwijs gewaarborgd blijft.

Voor klas 1 t/m 4 blijft Magister het belangrijkste middel om met onze leerlingen te communiceren. Leerlingen kunnen hier hun huiswerk in opzoeken, er is toegang tot studieplanner en digitale leermiddelen. Ook is het mogelijk om via Magister met de docenten te mailen. Het is goed om te zien dat veel leerlingen van deze mogelijkheid gebruik maken.


Helaas hebben we ook gemerkt dat Magister af en toe overbelast raakt, waardoor het programma traag of tijdelijk niet beschikbaar is. Wij adviseren de leerlingen om screenshots te maken van de huiswerkagenda en studieplanners, zodat zij op deze momenten toch aan de slag kunnen gaan met de schoolopdrachten.

Voor de leerlingen van klas 4 wordt vanaf maandag 23 maart ook gewerkt in Microsoft Teams. De leerlingen ontvangen hier via hun mentor informatie over. Binnen Teams is het per vak mogelijk om opdrachten te ontvangen en in te leveren. Docenten en leerlingen kunnen bestanden delen en daarnaast is er de mogelijkheid om uitleg te geven via (video)chat. De docenten zijn tussen 9.00 en 12.00 via dit kanaal aanwezig. 

Afgelopen woensdag hebben we drie lesmomenten via de livestream van ons YouTube kanaal uitgezonden. Deze uitzending is druk bezocht en we hebben veel positieve reacties ontvangen. Onze intentie is om vanaf volgende week voor leerjaar 1 t/m 3 meerdere lessen te gaan streamen. Op onze website en social media zal dit worden aangekondigd. Wij nodigen leerlingen uit om vooraf vragen aan de hun docent te mailen, zodat de online-les goed voorbereid kan worden.

 

 

Ik zit in klas 4: hoe kan ik mijn PTA's maken?

Op basis van de aangescherpte veiligheidsmaatregelen die maandag 23 maart 2020 door het kabinet zijn afgekondigd, hebben wij besloten om de afname van de schoolexamens (PTA's) voorlopig uit te stellen. Wanneer we kunnen gaan starten met het afronden van de schoolexamens (PTA's) durven wij op dit moment nog niet te zeggen. Hiervoor zijn wij afhankelijk van verdere ontwikkelingen rondom het Coronavirus. 

Om te zorgen dat de leerlingen wel effectief kunnen blijven leren en oefenen, worden de contacten tussen leerlingen en docent via Microsoft Teams onderhouden. Binnen deze omgeving hebben leerlingen toegang tot hun lesmateriaal, is er de mogelijkheid om samen te werken en kunnen de leerlingen hun vragen stellen. Daarnaast kunnen leerlingen ook gebruik maken van het vertrouwde Magister.

 

Ik zit in klas 4: hoe maak ik mijn praktijkexamens?

De verwachting is dat de CSPE's volgens planning kunnen worden afgenomen, maar ook hier dienen wij de veiligheidsmaatregelen in acht te nemen voor leerlingen en collega's.
Hierover volgen nog nadere instructies.
 

 

Ik voel me niet zo lekker, kan ik mijn toetsen inhalen?

Als je je niet lekker voelt, blijf je thuis. Je mag je toetsen op een later moment inhalen. Je praktijkexamens mag je in het Tweede Tijdvak inhalen (dat is tijdens het herkansingsmoment).

 

Komen vakantiedagen te vervallen om lessen in te halen?

Nee. De vakanties zijn in de regio afgestemd en liggen vast. Hierin hoef je geen veranderingen te verwachten.

 

Ik heb geen laptop of computer thuis. Hoe kan ik nu mijn huiswerk maken?

Als je op geen enkele manier de beschikking kunt krijgen over een laptop of chromebook (dus ook niet door deze bijvoorbeeld van iemand tijdelijk te lenen), dan kun je contact opnemen met de schoolleiding via ons telefoonnummer 0527-681237. Er wordt dan gekeken of het mogelijk is om een leenlaptop via school beschikbaar te stellen. Kun je, bijvoorbeeld vanwege het thuiswerken van je vader of moeder, beperkt gebruik maken van een pc, laptop of tablet, probeer hier dan zo efficiënt mogelijk mee om te gaan.