Havo

Havo staat voor hoger algemeen voortgezet onderwijs en duurt 5 jaar. De havo bereidt je voor op het hbo. De havo is gesplitst in de onderbouw en de bovenbouw. In de bovenbouw kun je profielen kiezen. Daarmee kun je je in een bepaalde richting specialiseren.

Leerlingen kunnen de volledige Havo-onderbouw op het Berechja College volgen. Dat is leerjaar 1 tot en met 3.

In een samenwerkingsovereenkomst met het Emelwerda College te Emmeloord is de doorstroming geregeld naar klas 4 Havo en 2-gymnasium/atheneum. Bij gebleken geschiktheid behoort bevordering naar klas 3-atheneum ook tot de mogelijkheden. 

Voor meer  informatie of een persoonlijk gesprek kunt u contact opnemen met dhr. J. Schaak, teamleider onderbouw.