Downloads

Titel  
Powerpoint voorlichting ouders klas 3 TL Download
Powerpoint voorlichting ouders klas 3 BK Download
Informatiepakket Download
School en functieprofiel twee teamleiders Download
Schoolplan Berechja College 2018-2022 Download
Toetsrooster periode 6, leerjaar 4 Download
Powerpoint voorlichting klas 2 TL Download
Powerpoint voorlichting decaan klas 2 basis-kader Download
Presentatie voorlichtingsavond ouders/verzorgers groep 8 leerlingen Download
Toetsrooster leerjaar vier, periode vijf Download
Toetsrooster leerjaar drie, periode twee Download
Toetsrooster leerjaar 4, periode 4 Download
Toetsrooster leerjaar 3, periode 1 Download
PTA-boekje klas 4 Theoretische Leerweg 2018-2019 Download
PTA-boekje klas 4 Kaderberoepsgerichte Leerweg 2018-2019 Download
PTA-boekje klas 4 Basisberoepsgerichte Leerweg 2018-2019 Download
PTA-boekje klas 3 Kaderberoepsgerichte Leerweg 2018-2019 Download
PTA-boekje klas 3 Basisberoepsgerichte Leerweg 2018-2019 Download
PTA-boekje klas 3 Theoretisch 2018-2019 Download
Schoolgids 2018-2019 Download
Bestuursverslag Berechja College 2017 Download
Privacyreglement Berechja College Download
Integriteitscode Berechja Collge Download
Klokkenluidersregeling Berechja College Download
Jaarverslag Berechja College Download
Presentatie ouderavond leerjaar een Download
Brochure voor ouders Cito toets 0-3 Download
Pestprotocol Download