Downloads

Titel  
PTA-boekje 4 Theoretisch 2019-2020 Download
PTA-boekje 4 Kader 2019-2020 Download
PTA-boekje 4 Basis 2019-2020 Download
PTA-boekje 3 Theoretisch 2019-2020 Download
PTA-boekje 3 Kader 2019-2020 Download
PTA-boekje 3 Basis 2019-2020 Download
Schoolgids 2019-2020 Download
PTA-rooster klas 3 periode 3 Download
Powerpoint voorlichting ouders klas 3 TL Download
Powerpoint voorlichting ouders klas 3 BK Download
Schoolplan Berechja College 2018-2022 Download
Powerpoint voorlichting klas 2 TL Download
Presentatie voorlichtingsavond ouders/verzorgers groep 8 leerlingen Download
Privacyreglement Berechja College Download
Integriteitscode Berechja Collge Download
Klokkenluidersregeling Berechja College Download
Presentatie ouderavond leerjaar een Download
Brochure voor ouders Cito toets 0-3 Download
Pestprotocol Download