Contacten met de ouders 

 

De lijnen tussen school en ouders zijn kort. Gewenst overleg over een leerling kan meestal nog dezelfde dag gerealiseerd worden. 
 
Huisbezoek 
De mentor gaat bij leerlingen die nieuw op school komen op bezoek. Tijdens het bezoek worden onderwerpen besproken die te maken hebben met de voortgang en functioneren van de leerling op school. Bij leerlingen waar een extra bezoek nodig is, wordt dat gedaan. 
 
Informatieavond 
In januari houden we een informatieavond voor ouders van leerlingen, die in groep 8 zitten en nu een goede keuze moete maken voor het Voortgezet Onderwijs. Op deze avond wordt het Voortgezet Onderwijs van basisberoepsgericht tot Vwo besproken. 
 
Open Dag 
In januari houden we Open Dagen voor belangstellenden die willen kennismaken met de school. Een Open Dag is een mooie kans om de school te leren kennen en op deze manier een duidelijk beeld te krijgen van de school. Ook het personeel krijgt zo een mooie gelegenheid om met ouders en belangstellenden te spreken. 
 
Kennismakingsmiddag 
In juni houden we onze kennismakingsmiddag. Leerlingen van groep 8 komen dan op het Berechja College kennis maken met het gebouw en personeel. Tijdens deze middag leren de leerlingen het een en ander over het reilen en zeilen op het Berechja College en horen ze wat ze nodig hebben om op het Berechja College te starten. 
 
Ouderavond
Per leerjaar organiseren we ten minste één ouderavond per jaar. Op de ouderavond komen onderwerpen als studievoortgang, onderwijskundige ontwikkelingen en vervolgopleiding aan bod. 
 
Algemene ouderavond 
Alle ouders ontvangen hiervoor een uitnodiging. Het onderwerp heeft vaak te maken met een opvoedkundig onderwerp. 
 
Magister 
Magister is onze digitale leeromgeving/leerlingvolgsysteem welke we gebruiken ter ondersteuning van het leerproces. Leerlingen kunnen er hun huiswerk in zien. Maar ook hun cijfers bekijken, opdrachten downloaden en inleveren, hun rooster bekijken en andere informatie die met school te maken heeft. Ouders ontvangen een inlogcode en kunnen bijvoorbeeld de cijfers van hun kinderen bekijken. 
 
Rapporten 
Drie keer per jaar ontvangen de leerlingen een rapport, waarin we verslag doen over de leerresultaten van de leerling. 
 
Berechja Berichten 
Elke maand versturen we de Berechja Berichten digitaal. Het Berechja Berichten is een nieuwsoverzicht van de school, waarin we wetenswaardigheden over school publiceren. Berechja Berichten verschijnt digitaal, als u liever een papieren versie ontvangt, vernemen we dat graag. 
 
Sociale Media 
Het Berechja College is actief op de bekende Social Media die niet meer weg te denken zijn. Het Berechja College gebruikt deze media als ondersteuning van het onderwijs en als medium om in contact te blijven met betrokkenen. We zijn actief op Youtube met een videokanaal en we houden iedereen die maar wil op de hoogte van het laatste nieuws via onze Twitterfeed. Veel docenten hebben een docenten-twitteraccount en onderhouden contacten met hun leerlingen via deze innovatieve manier van communiceren. U kunt via de links op deze website lid worden van onze sociale media. 
 
Tien minuten gesprekken 
Na het eerste en tweede rapport kunt u aangeven welke docent(en) u wilt spreken. Ook kunnen mentoren en MT-leden u dringend uitnodigen voor een gesprek. Naast deze mogelijkheid is de school elke dag bereikbaar voor een telefonische afspraak.