Bijwerklessen en huiswerkbegeleiding

Op een vast moment in het rooster worden er bijwerklessen en intensieve huiswerkbegeleiding gegeven. Leerlingen kunnen door de mentor en de vakdocent worden aangemeld, maar kunnen ook op eigen verzoek bijles of huiswerkbegeleiding krijgen. Tijdens deze momenten wordt geprobeerd om een tijdelijke achterstand weg te werken, zodat de leerling binnen niet al te lange tijd weer zonder extra steun verder kan. Deze lessen en huiswerkbegeleiding zijn niet vrijblijvend. Wanneer een leerling door een docent wordt uitgenodigd om een aantal bijwerklessen of huiswerkbegeleiding te volgen, dan is hij verplicht aanwezig te zijn.