Decanaat

Leerlingen zullen binnen het onderwijs regelmatig een keuze moeten maken. Bijvoorbeeld: welk beroep ga ik kiezen en welke studie of opleiding kan daarvoor gevolgd worden? Welke vakken heb ik dan nodig? De leerling zal daarop antwoorden moeten vinden die bij zijn eigen persoonlijkheid passen. Om tot een goede keuze te kunnen komen is een goede ondersteuning noodzakelijk. De activiteiten van de decaan zijn erop gericht dat de leerling de benodigde steun, hulp en informatie krijgt die nodig is voor de belangrijke keuzes waar hij voor komt te staan. De decaan ondersteunt de mentoren bij de voorlichting aan de leerlingen op het gebied van studie- en beroepskeuzes. Ook worden de leerlingen op de hoogte gebracht van informatiebronnen zowel binnen als buiten de school. Voor de ouders worden er voorlichtingsavonden georganiseerd op het gebied van studie- en beroepskeuzes.

De decaan zorgt ervoor dat alle informatiebronnen op school actueel zijn en voert regelmatig overleg met vervolgopleidingen over de mogelijkheden van doorstroming.

Decaan op het Berechja College is mevr. M. Visser-Kramer.