Juli-update directeur

2021-2022

De afgelopen cursus is een periode geweest waarin het team van het Berechja College naast onderwijs de tijd moest besteden aan zaken die daar van invloed op zijn geweest. De coronamaatregelen maakten dat de mondkapjesplicht een bepaalde periode opnieuw werd ingesteld. Dat vroeg iets van personeel en leerlingen. Laten we hopen dat de maatregelen niet meer terug hoeven te komen. Verschillende inspectiebezoeken zijn geweest, zowel in het kader van de staat van het onderwijs als het vierjarig verificatieonderzoek. Na beide onderzoeken ontvingen wij een positieve terugkoppeling. Iets waar wij zeer tevreden over zijn. Verder was het een jaar waarin het team aan de slag is gegaan met een andere organisatiestructuur. De groei van het aantal leerlingen vraagt een herziening van organisatie en van de zorg, dit om de begeleiding van de leerlingen op de juiste wijze vorm te geven. Verschillende onderwijsvernieuwingen zijn dit jaar gestart of hebben vorm gekregen. De profieloriëntatielessen in leerjaar 1 en de opzet van Cambridge Engels zijn maar enkele voorbeelden.

Als directeur zie ik met trots op een team die ontwikkelingsgericht wil zijn en daarmee wil investeren in innovaties die te goede komen voor het onderwijs aan de leerlingen.

De uitslagen van het Centraal Examen van zowel het eerste als tweede tijdvak is binnen, een derde tijdvak was voor de Berechja-leerlingen niet nodig. Het totaal van 98% geslaagden, waarbij op zowel de basis- als kaderberoepsgerichte leerweg 100%, stemt tot grote tevredenheid en dankbaarheid. De diplomeringsavonden waren fijne avonden waarop op ontspannen wijze met veel belangstellenden een klein feestje gevierd mocht worden met de leerlingen.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de jaarplanning en de voorbereidingen op de komende cursus. Na de zomer neemt het aantal leerlingen weer toe. Dat vraagt opnieuw aandacht voor de huisvesting.

 

Personeel

Als nieuwe zorgcoördinator is aangesteld collega Annelies Smale. De zorg binnen de organisatie is daarmee in vertrouwde handen en we wensen haar veel succes in haar nieuwe functie.

Vanwege de groei van het aantal leerlingen zijn verschillende vacatures ontstaan. Daarvoor zijn de volgende personen aangenomen:

Biologie: Tiny Miedema uit Bolsward

Nederlands: Emma van Egteren uit Zalk

Kerndocent: Fokke Imthorn uit Urk

Kerndocent: Henritha Keuter uit Urk

Duits: Hilly Loonstra uit Bolsward

Frans: Barend Bloem uit Apeldoorn

Wiskunde: Jo van Eerde uit Urk

Decaan: Karin van der Wal uit Rutten

 

Wij wensen deze personen een goede periode toe op het Berechja College. Voor de vacature fotografie en techniek hopen we op korte termijn iemand te kunnen benoemen.

Afscheid gaan wij nemen van de volgende collega’s. Collega Peter van Baaden gaat de Ketelbrug over en gaat naar het Porteum in Lelystad. Gerlinde Bakker gaat haar loopbaan vervolgen op de Bonifatius mavo te Emmeloord. Myrthe Barten-Grevers is vorige week getrouwd met haar Jan en woont nu in Veenendaal. De reistijd wordt daarmee te groot en zij heeft werk gevonden in het speciaal onderwijs in haar nieuwe woonplek. Fokke Post gaat maritieme lessen geven op de Friese Poort te Urk. Al zal hij in zijn nieuwe rol ook onze leerlingen zeker tegenkomen. Wij danken hen voor hun inzet voor onze leerlingen en wensen hen alle goed toe en Gods zegen voor de toekomst.

 

Start nieuwe cursus 2022-2023

De nieuwe cursus zal voor de leerlingen beginnen op maandag 29 augustus. Tijdens de laatste vakantieweek zult u informatie ontvangen over introductieprogramma’s en ouderbijdragen. Met ingang van komende cursus ontvangt u geen papieren schoolgids meer. De benodigde informatie is dan bereikbaar op onze nieuwe website en de Schoolwiki via Berechja.nl.

Het boekenpakket zal door school besteld gaan worden en door onze externe leverancier Van Dijk naar het thuisadres worden toegezonden. Hierover ontvangt u via mail informatie.

Afscheid

Zoals eerder aangegeven ga ook ik het Berechja College verlaten na bijna 24 jaar deel uit heb mogen maken van het Berechja College. Ik zie met dankbaarheid terug op deze tijd. In die jaren heb ik verschillende rollen mogen bekleden van docent naar verschillende schoolleidersrollen.

In 1998 begon ik als docent aardrijkskunde waarbij ik nog lessen gegeven heb op oude visserijschool en in het zogenaamde “kippenhok” bij de huishoudschool. Grote klassen die ik bij mocht brengen hoe onze aarde eruitziet en hoe de mensheid haar samenleving vormgeeft. Het leren werken met een atlas was een vereiste, ik ben benieuwd of er nog oud-leerlingen zijn die zonder het op te zoeken Ouagadougou weet te liggen. Op die manier leerde ik ze werken met het namenregister. Een mooie tijd waarbij ik de theorie in de praktijk probeerde te brengen en onderzoek naar de wijken op Urk vormgaf. Een ding moet ik Urker leerlingen meegeven, nieuwsgierig en enthousiast zijn ze.

Als brugklascoördinator en later als teamleider mocht ik een groot aantal leerlingen plaatsen en welkom heten op het Berechja College. Meer dan 2200 moeten het geweest zijn. Als directeur onderwijs heb ik lessentabelwijzigingen doorgevoerd en samen met het MT en personeel verschillende praktijkgerichte en onderzoekende vakken toegevoegd. Hiermee kan het onderwijs de verbinding maken naar het bedrijfsleven en de maatschappelijke sector.

Het Berechja College herbergt een dynamisch team met innovatiedrang wat altijd gericht is op het versterken van het onderwijs. Naast deze genoemde lessen is ingezet in het werken met portfolio’s door basisberoepgsgerichte leerlingen en wordt Havo-Next vormgegeven. Als directeur vult mij dit met trots dat ik deel mocht uitmaken van deze organisatie.

Voor mij gaat mijn onderwijsloopbaan verder in het Overijsselse Zwolle. Een nieuwe omgeving met mooie uitdagingen en een enthousiast team. Ik zie ernaar uit om daar aan de slag te gaan, ik heb mogen ervaren dat de stap voor mij goed zal zijn. Al betekent een vertrek ook loslaten en dat gaat niet zomaar. De genoemde Urker leerlingen, de fijne en waardevolle collega’s zal ik zeker gaan missen. Ook neem ik afscheid van u als ouder en verzorger en dank u voor het vertrouwen wat u heeft gesteld in de mooie school die het Berechja College is.

Ik mag in vertrouwen gaan en mag mij daarin laten leiden door de woorden van een gebed van Saint Patrick uit Ierland. Een zegenbede die ik tijdens de diploma-uitreiking heb mogen gebruiken en die ik hierbij deel als groet.

De Heer zal voor je zijn, om je de juiste weg te wijzen.
De Heer zal achter je zijn, om je te beschermen tegen gevaar.
De Heer zal onder je zijn, zodat je nooit ten onder kunt gaan.
De Heer zal in je zijn, om je te troosten als je verdriet hebt.
De Heer zal naast je zijn als een beschermende muur, wanneer anderen over je vallen.
De Heer zal boven je zijn om je te zegenen.
Zo zegene je God, vandaag, morgen, al de dage dat je leeft, in eeuwigheid.
Amen.

Johan Schaak

Recent nieuws
Menu