Juni-update bestuurder

Beste ouders,

Afgelopen zaterdag kon de mooie traditie van Urkerdag na twee jaar coronatijd eindelijk weer gevierd worden. Ik hoop dat u een dag hebt ervaren en beleefd die de oorspronkelijke terugkomst van Urkers naar het eiland in herinnering roept en een gezellige drukte voor de Pinksterdagen gaf. Het weer werkte in ieder geval prachtig mooi mee!

Maar bovenal vierden we dit weekend het Pinksterfeest. Het feest waarin we in de Kracht van Gods’ Geest diep geraakt worden door Gods’ liefde om uit te gaan. Uitgaan in het vertrouwen om in Zijn naam het evangelie van Gods’ boodschap van redding te delen in onze omgeving en de wereld. Het Duits heeft daar een mooi woord voor: Begeisterung. Wij vertalen dat met het woord begeestering en enthousiasme. Maar dat dekt wel de lading van Pinksteren: enthousiast leven en werken vanuit bezieling. Ik mocht daar ook onlangs over spreken op het jaarlijkse event van Verus, de vereniging voor christelijk onderwijs. De TedTalk kunt u hier bekijken.

Ook vertel ik u graag over het inspectierapport en over de toekomst  van onze directeur en toekomstige directeur Berechja College.

Inspectierapport 4-jaarlijks bestuursonderzoek Berechja College

In die kracht van Pinksteren zetten we ons allemaal gezamenlijk vanuit ons motto ‘bewust, betrokken Berechja’ elke dag opnieuw in voor goed onderwijs voor uw kinderen, onze leerlingen. De inspectie van het onderwijs onderzocht afgelopen maart de kwaliteit van onderwijs op het Berechja College. Dit is een onderzoek dat zij eens in de vier jaar uitvoeren. In hun onderzoek spraken de onderwijsinspecteur niet alleen medewerkers van het Berechja College, maar ook leerlingen, ouders en externe stakeholders.

We zijn dankbaar en verheugd dat we u als ouders kunnen informeren dat de inspectie het Berechja College het oordeel ‘voldoende’ op alle onderdelen van het inspectiekader heeft gegeven!

Het volledige rapport is inmiddels gepubliceerd op de website van de inspectie, maar is ook hier te downloaden.

De inspectie zag op het Berechja College onderwijs van goede kwaliteit met rust in de lessen, een veilig pedagogisch klimaat en een positieve benadering naar de leerlingen door medewerkers. Ook het ordelijke verloop van de lessen en medewerkers die passie hebben voor hun vak viel de inspecteurs op. Daarnaast zijn het zicht op de kwaliteit, de betrokkenheid op de leerlingen en de verbinding met het bedrijfsleven door de inspectie als positief ervaren. De inspectie heeft gezien dat zich dat vertaalt in een modern onderwijsaanbod zoals ‘Bèta Challenge’ en ‘De Nieuwe Leerweg’, nieuwe vakken waarbij leerlingen vraagstukken uit het bedrijfsleven oplossen. Daarnaast heeft de inspectie ook aangegeven tevreden te zijn over de financiële positie van de school.

We zien als Berechja College het onderzoeksoordeel van de inspectie als een bevestiging dat de juiste koers wordt gevaren. Dat betekent echter niet dat we als school achterover gaan leunen. De groei van onze school biedt ook uitdagingen: de verbinding met de omgeving kan wat ons betreft nog steviger en daarom geven we bijvoorbeeld meer aandacht aan burgerschap en taalontwikkeling. Ook de huisvesting is een onderwerp van gesprek.

Maar we zijn vooral dankbaar voor het vertrouwen dat de inspectie in haar rapport uitspreekt in onze school. Over vier jaar zullen de inspecteurs in het kader van het vierjaarlijkse onderzoek opnieuw een onderzoek uitvoeren op het Berechja College.

Toekomst directeur en toekomstige directeur Berechja College

Enkele weken geleden informeerden we u als ouders over het vertrek van onze huidige directeur, dhr. Johan Schaak. Met ingang van het nieuwe schooljaar heeft hij een baan aanvaard op het Greijdanus College in Zwolle als adjunct-directeur van de beroepsgerichte onderbouw van het VMBO en de structuurklas. We feliciteren hem van harte met deze nieuwe baan en wensen hem veel succes toe in deze functie! Een woord van dank en dankbaarheid vanaf deze plaats is hierbij ook gepast voor de 23 jaren waarin dhr. Schaak zich met alle energie en hart voor onderwijs heeft ingezet voor het Berechja College!

In de werving en selectie van een nieuwe directeur onderwijs voor het Berechja College is inmiddels een procedure opgestart. Een benoemingsadviescommissie van het Berechja voert de komende weken sollicitatiegesprekken met kandidaten. Eind deze maand hopen we te voorzien in de benoeming van een nieuwe directeur onderwijs voor het Berechja College. We zullen u uiteraard informeren wanneer de benoeming bekend is.

Met vriendelijke groet,
M.S. Sijbom-Hassing
Bestuurder Berechja College

Recent nieuws
Menu