Kaderberoepsgerichte leerweg: Zorg en Welzijn

Inleiding
De afkorting VMBO staat voor Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO). Dit onderwijs bereidt voor op het MBO. Een leerweg in het VMBO is een manier van leren die het beste bij de leerling past: theoretisch of praktisch. De leerling volgt de leerweg vanaf de onderbouw naar het onderwijs dat daarop aansluit.

Het VMBO kent vier verschillende niveaus, die ook wel leerwegen genoemd worden. De vier leerwegen zijn:

-        Theoretische leerweg

-        Gemengde leerweg

-        Kaderberoepsgerichte leerweg

-        Basisberoepsgerichte leerweg

Kaderberoepsgerichte leerweg
De kaderberoepsgerichte leerweg is voor leerlingen die het liefst kennis opdoen in de praktijk. Deze leerweg bereidt de leerling voor op de vakopleidingen en middenkaderopleidingen in het MBO (niveau 3 en 4). De benaming verwijst naar het feit dat de leerlingen bezig zijn met een opleiding die in zijn geheel gericht is op een functie binnen het kader van de gekozen sector. Het verschil met de gemengde leerweg is dat iets minder diep wordt ingegaan op de algemene vakken en dat de tijd die aan het beroepsgerichte vak besteed wordt twee keer zoveel is. Na het examen kan de leerling instromen op MBO-niveau 3 of 4.

Zorg en Welzijn

Binnen de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg is Zorg en Welzijn één van de te volgen richtingen. In dit programma oefent de leerling beroepsvaardigheden voor het werk in de sector Zorg en Welzijn. Gehandicapten, facilitaire dienst, welzijnswerk, zorg en hulpverlening, ICT & receptie en gezondheidsproblemen zijn enkele van de modules die in deze sector in theorie en praktische werkvormen aan bod komen. Leerlingen oefenen deze vaardigheden door middel van projecten. Projectmatig onderwijs past  bij de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn naar het middelbaar beroepsonderwijs. Bij projectonderwijs wordt het leerproces van leerlingen aangestuurd met een beroepsrelevante opdracht. Vaak met een opdrachtgever vanuit het werkveld. Leerlingen kunnen op deze manier zich beroepsrelevante competenties eigen maken. Verwerken van de leerstof en toepassing zullen centraal staan. Leerlingen werken daarbij in groepen waarbij sociale- en communicatieve vaardigheden geoefend worden. Voorbeelden van onze projecten zijn:

  • Een (kerst) diner organiseren voor ouderen
  • Een wellness middag organiseren voor de sportclub: meiden met een beperking
  • Een brunch organiseren op de Peppelstek
  • Pepernoten bakken met een klas kinderen van de Frits Bodeschool
  • Een spelletjesmiddag organiseren voor peuters

Doordat het werkveld binnen de school wordt gehaald zijn de leerlingen extra gemotiveerd om de projecten te laten slagen.  Praktijklessen staan centraal bij de sector Zorg en Welzijn bijvoorbeeld de wekelijkse kookles, lessen uiterlijke verzorging en verpleegtechnieken. Bijzonder is het speciale lokaal dat het Berechja College voor de praktijklessen gebruikt. Dit lokaal is in 2012 geheel vernieuwd. Nieuwsgierig? Kom eens kijken!