Kaderberoepsgerichte leerweg: Intersectoraal

Inleiding
De afkorting vmbo staat voor Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (vmbo). Dit onderwijs bereidt voor op het mbo. Een leerweg in het vmbo is een manier van leren die het beste bij de leerling past: theoretisch of praktisch. De leerling volgt de leerweg vanaf de onderbouw naar het onderwijs dat daarop aansluit.

Het vmbo kent vier verschillende niveaus, die ook wel leerwegen genoemd worden. De vier leerwegen zijn:

-        theoretische leerweg

-        gemengde leerweg

-        kaderberoepsgerichte leerweg

-        basisberoepsgerichte leerweg

Kaderberoepsgerichte leerweg
De kaderberoepsgerichte leerweg is voor leerlingen die het liefst kennis opdoen in de praktijk. Deze leerweg bereidt de leerling voor op de vak- en middenkaderopleidingen in het mbo (niveau 3 en 4) Het verschil met de gemengde leerweg is dat iets minder diep wordt ingegaan op de algemene vakken en dat de tijd die aan het beroepsgerichte vak besteed wordt twee keer zoveel is. Na het examen kan de leerling instromen op mbo-niveau 3 of 4.

 

Dienstverlening en Producten (D&P)

 

Intersectoraal onderwijs binnen het Berechja College betekent, een brede oriëntatie op de sectoren en daardoor een bewustere keuze in het mbo.

Dienstverlening & Producten is de nieuwe naam voor het beroepsgerichte vak Intersectoraal. De leerlingen die nu in klas 3 zitten doen in  2016- 2017 nog examen binnen de richting dienstverlening en commercie, het oude intersectorale programma. De leerlingen die volgend jaar voor klas 3 D&P kiezen, starten met een geheel vernieuwd examenprogramma.

 

Al de verschillende sectoren zijn opgegaan in een tiental nieuwe profielen. De inhoud en invulling van het examen is mede daardoor drastisch veranderd en staat nog niet vast. Sterker nog, dit programma verandert nog steeds omdat het allemaal nog in een ontwikkelfase zit. Deze ontwikkelfase geldt dus ook voor D&P.

Wat wel vast staat is dat een leerling examen doet in 4 profieldelen en daarnaast nog eens 4 keuzedelen moet afronden binnen het schoolprogramma.

Wat deze keuzedelen zijn en hoe deze worden ingericht, is nu nog niet met zekerheid te zeggen. Zeker is dat leerlingen meer praktisch gericht bezig zullen zijn. Met name techniek wordt een vast onderdeel binnen het profieldeel “het maken van een product”.  Hiermee wordt dit vak nog breder aangeboden dan het al werd.

Leerlingen krijgen les in onderdelen van beroepssectoren:

 

  • Zorg & Welzijn (koken, EHBO, spelletjes organiseren etc.)
  • Commercie (telefoon- klachtengesprek kunnen voeren, boekhouden, folder maken, webshop bouwen etc.)
  • Techniek (Technisch tekenen, verbindingen kunnen maken, elektrotechniek)

 

Deze onderdelen worden aangeboden binnen een beroeps-oriënterende omgeving, niet kwalificerend. Dit houdt in dat leerlingen een basis leggen voor hun domeingerichte keuze in het mbo.

 

Dienstverlening & Producten!

De opleiding voor wie zo breed mogelijk wil worden voorbereid op het Middelbaar Beroepsonderwijs.