Basisberoepsgerichte leerweg: Intersectoraal

Inleiding
De afkorting vmbo staat voor Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO). Dit onderwijs bereidt voor op het mbo. Een leerweg in het vmbo is een manier van leren die het beste bij de leerling past: theoretisch of praktisch. De leerling volgt de leerweg vanaf de onderbouw naar het onderwijs dat daarop aansluit.

Het vmbo kent vier verschillende niveaus, die ook wel leerwegen genoemd worden. De vier leerwegen zijn:

-        theoretische leerweg

-        gemengde leerweg

-        kaderberoepsgerichte leerweg

-        basisberoepsgerichte leerweg

Basisberoepsgerichte leerweg
De basisberoepsgerichte leerweg bereidt leerlingen voor op de basisberoepsopleidingen in het mbo (niveau 2). Leerlingen die heel praktisch zijn ingesteld kunnen deze leerweg kiezen. Het aantal vakken dat de leerlingen volgen is gelijk aan het aantal vakken in de kaderberoepsgerichte leerweg. Het examenprogramma is echter niet zo uitgebreid als dat van de kaderberoepsgerichte leerweg en is daardoor minder zwaar.
Leerlingen kunnen in deze leerweg een leer-werktraject volgen (leren en werken). Een groot deel van het onderwijs volgen ze buiten school in een leerbedrijf.

Dienstverlening en Producten (D&P)

 

Intersectoraal onderwijs binnen het Berechja College betekent, een brede oriëntatie op de sectoren en daardoor een bewustere keuze in het mbo.

Dienstverlening & Producten is de nieuwe naam voor het beroepsgerichte vak Intersectoraal. De leerlingen die nu in klas 3 zitten doen in  2016- 2017 nog examen binnen de richting dienstverlening en commercie, het oude intersectorale programma. De leerlingen die volgend jaar voor klas 3 D&P kiezen, starten met een geheel vernieuwd examenprogramma.

 

Al de verschillende sectoren zijn opgegaan in een tiental nieuwe profielen. De inhoud en invulling van het examen is mede daardoor drastisch veranderd en staat nog niet vast. Sterker nog, dit programma verandert nog steeds omdat het allemaal nog in een ontwikkelfase zit. Deze ontwikkelfase geldt dus ook voor D&P.

Wat wel vast staat is dat een leerling examen doet in 4 profieldelen en daarnaast nog eens 4 keuzedelen moet afronden binnen het schoolprogramma.

Wat deze keuzedelen zijn en hoe deze worden ingericht, is nu nog niet met zekerheid te zeggen. Zeker is dat leerlingen meer praktisch gericht bezig zullen zijn. Met name techniek wordt een vast onderdeel binnen het profieldeel “het maken van een product”.  Hiermee wordt dit vak nog breder aangeboden dan het al werd.

Leerlingen krijgen les in onderdelen van beroepssectoren:

 

  • Zorg & Welzijn (koken, EHBO, spelletjes organiseren etc.)
  • Commercie (telefoon- klachtengesprek kunnen voeren, boekhouden, folder maken, webshop bouwen etc.)
  • Techniek (Technisch tekenen, verbindingen kunnen maken, elektrotechniek)

 

Deze onderdelen worden aangeboden binnen een beroeps-oriënterende omgeving, niet kwalificerend. Dit houdt in dat leerlingen een basis leggen voor hun domeingerichte keuze in het mbo.

 

Dienstverlening & Producten!

De opleiding voor wie zo breed mogelijk wil worden voorbereid op het middelbaar beroepsonderwijs.